Teksty informacyjne

Eksploruj powiązane tematy

Praca Zbiorowa Kwiecień    2011 - Czym jest nauka? Jak funkcjonuje pamięć? Dlaczego wyginęły dinozaury? Czym jest sztuczna inteligencja? Niniejsza książka zawiera teksty, ilustracje i tablice informacyjne, które wprowadzą czytelnika w fascynujący świat wiedzy naukowej. W jasny i przystępny sposób opisane zostały w niej główne...

Praca Zbiorowa Kwiecień 2011 - Czym jest nauka? Jak funkcjonuje pamięć? Dlaczego wyginęły dinozaury? Czym jest sztuczna inteligencja? Niniejsza książka zawiera teksty, ilustracje i tablice informacyjne, które wprowadzą czytelnika w fascynujący świat wiedzy naukowej. W jasny i przystępny sposób opisane zostały w niej główne...

Teksty informacyjne w e-commerce mają wpływ na konwersje. Na co zwrócić uwagę? (+ przykłady)

Teksty informacyjne w e-commerce mają wpływ na konwersje. Na co zwrócić uwagę? (+ przykłady)

Informational Text Response (Non-Fiction Text Features Main Idea) Any Text

Informational Text Response (Non-Fiction Text Features Main Idea) Any Text

Teaching Text Structure- Anchor Chart

Text Structure-Anchor Chart Reading Informational Text

Teaching Text Structure- Anchor Chart

Reading Response for Informative Texts GOOGLE Edition

Reading Response for Informative Texts GOOGLE Edition

Ok...I have to admit it...I am a sucker for informational text. Maybe it's the geeky want-to-know-it-all side of me, but when I found out that Common Core upped the percentage of informational text to 50% (compared to 50% fiction), I did a silent cheer! Informational Text Structures is really fun...

Informational Text Structures: 4th and 5th Grades

Ok...I have to admit it...I am a sucker for informational text. Maybe it's the geeky want-to-know-it-all side of me, but when I found out that Common Core upped the percentage of informational text to 50% (compared to 50% fiction), I did a silent cheer! Informational Text Structures is really fun...

Five for Friday: Pumpkins and Bats and Spiders...Oh MY!***We Heart First

Five for Friday: Pumpkins and Bats and Spiders...Oh MY!***We Heart First

Short informational passages to teach students how to compare and contrast - venn diagram organizer included on the sheet. Common core aligned

Short informational passages to teach students how to compare and contrast - venn diagram organizer included on the sheet. Common core aligned

Getting started with informational texts...check out how we spent days 1 and 2 getting ready for our big research unit!  Aimee Buckner's latest book is guiding our work!

Getting started with informational texts

Getting started with informational texts...check out how we spent days 1 and 2 getting ready for our big research unit! Aimee Buckner's latest book is guiding our work!

Do you struggle to find on-level informational texts for your students to read? These Life Cycle Articles come in two formats (two-page with photos and one page with just text) and include QR Codes for additional research via web sites and videos, and a Fact Sheet useful for sorting. These are perfect for second grade and third grade classrooms studying life cycles in science.

Life Cycles & Metamorphosis: Science Stations, Articles & Graphic Organizers

Do you struggle to find on-level informational texts for your students to read? These Life Cycle Articles come in two formats (two-page with photos and one page with just text) and include QR Codes for additional research via web sites and videos, and a Fact Sheet useful for sorting. These are perfect for second grade and third grade classrooms studying life cycles in science.

Pinterest
Szukaj