Sarah Shahi.  I want hair like this

Sarah Shahi. I want hair like this

She is one of my favorite people. And so is her hair

She is one of my favorite people. And so is her hair

Amy Acker & Sarah Shahi. Shoot.❤❤❤❤❤❤❤❤

Amy Acker & Sarah Shahi. Shoot.❤❤❤❤❤❤❤❤

Still of Sarah Shahi in Person of Interest (2011)

Still of Sarah Shahi in Person of Interest (2011)

Fairly Legal - KATE REED (Sarah Shahi)

Fairly Legal - KATE REED (Sarah Shahi)

Sarah Shahi

Sarah Shahi

Sarah Shahi (Deep Autumn)

Sarah Shahi (Deep Autumn)

Shaw

Shaw

Kate - Fairly Legal - kicks some butt in negotiation and mediation.

Kate - Fairly Legal - kicks some butt in negotiation and mediation.

Sarah Shahi(Shaw) & Amy Acker (Root) =Shoot

Sarah Shahi(Shaw) & Amy Acker (Root) =Shoot

Pinterest
Szukaj