Pole i obwód

Eksploruj powiązane tematy

Prostokąt, wzór na pole i obwód

Prostokąt, wzór na pole i obwód

W domu KhanAcademy, a na lekcji wyprowadzanie wzorów na pole i obwód trójkąta. Tak wyglądały zajęcia przeprowadzone w gimnazjum w Jaworniku Polskim przez Justynę Pawełek, koniecznie przeczytajcie całość: http://szkolazklasa2012.ceo.nq.pl/dokument_widok?id=2168

W domu KhanAcademy, a na lekcji wyprowadzanie wzorów na pole i obwód trójkąta. Tak wyglądały zajęcia przeprowadzone w gimnazjum w Jaworniku Polskim przez Justynę Pawełek, koniecznie przeczytajcie całość: http://szkolazklasa2012.ceo.nq.pl/dokument_widok?id=2168

Pole i obwód prostokąta – ćwiczenia

Pole i obwód prostokąta – ćwiczenia

Równoległobok, wzór na pole, obwód i kąty w równoległoboku, punkt przecięcia przekątnych

Równoległobok, wzór na pole, obwód i kąty w równoległoboku, punkt przecięcia przekątnych

Na trójkącie prostokątnym ABC z każdego jego wierzchołka wykreślono parami styczne zewnętrznie koła o promieniach długości tworzących odpowiednio r₁, r₂, r₃ ciąg arytmetyczny.  Pole i obwód trójkąta ABC jest równe 24. Wyznacz długości boków trójkąta ABC.    Mathematics: Calculate the lengths of the sides of a right-angled triangle ABC. Rays circles form an arithmetic sequence.

Na trójkącie prostokątnym ABC z każdego jego wierzchołka wykreślono parami styczne zewnętrznie koła o promieniach długości tworzących odpowiednio r₁, r₂, r₃ ciąg arytmetyczny. Pole i obwód trójkąta ABC jest równe 24. Wyznacz długości boków trójkąta ABC. Mathematics: Calculate the lengths of the sides of a right-angled triangle ABC. Rays circles form an arithmetic sequence.

Obwód i Pole

Obwód i Pole

Pole i obwód

Pole i obwód

Obwód i Pole

Obwód i Pole

W trójkąt równoramienny ABC, którego ramiona AC, BC są równe 10, a podstawa AB równa się 12, wpisano prostokąt EFGH w ten sposób, że dwa jego wierzchołki E, F leżą na podstawie, a pozostałe dwa G, H leżą na ramionach trójkąta. Wyznacz obwód L i pole S prostokąta EFGH jako funkcję jego wysokości h.

W trójkąt równoramienny ABC, którego ramiona AC, BC są równe 10, a podstawa AB równa się 12, wpisano prostokąt EFGH w ten sposób, że dwa jego wierzchołki E, F leżą na podstawie, a pozostałe dwa G, H leżą na ramionach trójkąta. Wyznacz obwód L i pole S prostokąta EFGH jako funkcję jego wysokości h.

Obwód i pole ze sznurka

Obwód i pole ze sznurka

Loved that Lesson: Area and Perimeter | MissMathDork

Loved that Lesson: Area and Perimeter | MissMathDork

koło i okrąg

koło i okrąg

Kwadrat, wzór na przekątną, obwód, pole

Kwadrat, wzór na przekątną, obwód, pole

Nowe Pole. Zespół dworsko-parkowy Druckich-Lubeckich

Nowe Pole. Zespół dworsko-parkowy Druckich-Lubeckich

(This post contains affiliate links and links to my business website, Shining Dawn Books.) It was COLD in Central KY yesterday The nature walk part of our nature study was rather short – just…

Nature Study – Leaves

(This post contains affiliate links and links to my business website, Shining Dawn Books.) It was COLD in Central KY yesterday The nature walk part of our nature study was rather short – just…

I wish I'd come to maths with these kind of interesting patterns- I may actually have enjoyed it at school!

I wish I'd come to maths with these kind of interesting patterns- I may actually have enjoyed it at school!

Pinterest
Szukaj