Pole i obwód

Eksploruj powiązane tematy

Prostokąt, wzór na pole i obwód

Prostokąt, wzór na pole i obwód

Pole i obwód prostokąta – ćwiczenia

Pole i obwód prostokąta – ćwiczenia

W domu KhanAcademy, a na lekcji wyprowadzanie wzorów na pole i obwód trójkąta. Tak wyglądały zajęcia przeprowadzone w gimnazjum w Jaworniku Polskim przez Justynę Pawełek, koniecznie przeczytajcie całość: http://szkolazklasa2012.ceo.nq.pl/dokument_widok?id=2168

W domu KhanAcademy, a na lekcji wyprowadzanie wzorów na pole i obwód trójkąta. Tak wyglądały zajęcia przeprowadzone w gimnazjum w Jaworniku Polskim przez Justynę Pawełek, koniecznie przeczytajcie całość: http://szkolazklasa2012.ceo.nq.pl/dokument_widok?id=2168

Obwód i Pole

Obwód i Pole

Równoległobok, wzór na pole, obwód i kąty w równoległoboku, punkt przecięcia przekątnych

Równoległobok, wzór na pole, obwód i kąty w równoległoboku, punkt przecięcia przekątnych

Na trójkącie prostokątnym ABC z każdego jego wierzchołka wykreślono parami styczne zewnętrznie koła o promieniach długości tworzących odpowiednio r₁, r₂, r₃ ciąg arytmetyczny.  Pole i obwód trójkąta ABC jest równe 24. Wyznacz długości boków trójkąta ABC.    Mathematics: Calculate the lengths of the sides of a right-angled triangle ABC. Rays circles form an arithmetic sequence.

Na trójkącie prostokątnym ABC z każdego jego wierzchołka wykreślono parami styczne zewnętrznie koła o promieniach długości tworzących odpowiednio r₁, r₂, r₃ ciąg arytmetyczny. Pole i obwód trójkąta ABC jest równe 24. Wyznacz długości boków trójkąta ABC. Mathematics: Calculate the lengths of the sides of a right-angled triangle ABC. Rays circles form an arithmetic sequence.

Pole i obwód

Pole i obwód

W trójkąt równoramienny ABC, którego ramiona AC, BC są równe 10, a podstawa AB równa się 12, wpisano prostokąt EFGH w ten sposób, że dwa jego wierzchołki E, F leżą na podstawie, a pozostałe dwa G, H leżą na ramionach trójkąta. Wyznacz obwód L i pole S prostokąta EFGH jako funkcję jego wysokości h.

W trójkąt równoramienny ABC, którego ramiona AC, BC są równe 10, a podstawa AB równa się 12, wpisano prostokąt EFGH w ten sposób, że dwa jego wierzchołki E, F leżą na podstawie, a pozostałe dwa G, H leżą na ramionach trójkąta. Wyznacz obwód L i pole S prostokąta EFGH jako funkcję jego wysokości h.

Kwadrat, wzór na przekątną, obwód, pole

Kwadrat, wzór na przekątną, obwód, pole

Loved that Lesson: Area and Perimeter | MissMathDork

Loved that Lesson: Area and Perimeter | MissMathDork

Obwód i pole ze sznurka

Obwód i pole ze sznurka

Obwód i Pole

Obwód i Pole

koło i okrąg

koło i okrąg

Nowe Pole. Zespół dworsko-parkowy Druckich-Lubeckich

Nowe Pole. Zespół dworsko-parkowy Druckich-Lubeckich

Nature Study - Leaves | Our Journey Westward

Nature Study - Leaves | Our Journey Westward

Para recordar

Para recordar

Pinterest
Szukaj