Pinterest • Światowy katalog pomysłów

The abandoned palace of Kopice in Poland.Kopice Castle, Poland. Beautiful abandoned castle circa 1300s. Kopice is a village in the administrative district of Gmina Grodków, within Brzeg County, Opole Voivodeship, in south-western Poland.

373
42

Kopice Castle, Poland. Beautiful abandoned castle circa 1300s. Kopice is a village in the administrative district of Gmina Grodków, within Brzeg County, Opole Voivodeship, in south-western Poland.

238
26

Opuszczone miejsca w Wielkiej Brytanii - ruiny, zamki, fabryki

Zamek w Olsz­ty­nie – po­tocz­na nazwa ruin śre­dnio­wiecz­ne­go zamku kró­lew­skie­go, znaj­du­ją­ce­go się we wsi Olsz­tyn w wo­je­wódz­twie śląskim

2

Opuszczone miejsca w Wielkiej Brytanii - ruiny, zamki, fabryki

Zamek w Czorsz­ty­nie – ruiny go­tyc­kie­go zamku z XIV wieku, po­ło­żo­ne na wzgó­rzu nad Du­najcem w granicach Pienińskiego Parku Narodowego

4
1