Pinterest • Światowy katalog pomysłów

Zmiany społeczne i polityczne sprawiły, że udział kobiet w obszarze nauki z roku…

ProQuest Central and ProQuest Dissertations & Theses: A&I Full-text database that covers thousands of journal titles, books and articles. It is divided into five subject areas - Social Sciences, News & Newspapers, Dissertations & Thesis and History / Baza pełnotekstowa zawierająca tysiące dostępnych czasopism, książek i artykułów. Baza podzielona jest na pięc działów tematycznych - Nauki społeczne, Wiadomości i czasopisma, Prace dyplomowe i doktorskie, Biznes oraz Historia.

14 Dobre Nauki społeczne dla nauczycieli i uczniów ~ Technologia edukacyjna i nauka Aplikacje mobilne

13 Good Social Studies Resources ~ Educational Technology and Mobile Learning

39
1
od Issuu

Krytyka Polityczna nr 11-12: Pochwała antagonizmu

Krytyka Polityczna nr 11-12: Pochwała antagonizmu Archiwalny numer Krytyki Politycznej z zimy 2007 roku. Wśród autorów m.in. Giorgio Agamben, Alain Badiou, Walter Benjamin, Agata Bielik-Robson, Judith Butler, Paweł Demirski, Antonio Gramsci, Jan Klata, David Ost, Artur Żmijewski (manifest "Stosowane nauki społeczne"). W numerze wykorzystano też prace Wilhelma Sasnala i Santiago Sierry.

1

Zdjęcie wyróżnione w konkursie za najpiękniejsze regały. Imponujący kącik czytelniczy p. Olgi Kulig. Reszta biblioteki wygląda podobnie i ciągnie się wzdłuż pozostałych ścian domu. Na zdjęciu literatura polska, historia i nauki społeczne. #konkurs #design #biblioteka #książki #czytam #słowo #obraz #terytoria

Ogród Interakcji | Nauki społeczne kształtują technologie

Koniec z wykorzystywaniem stażystów. Komisja Europejska chce podnieść jakość staży i praktyk - Komisja Europejska szuka sposobu na podniesienie jakości staży i praktyk zawodowych, które uczniowie i studenci odbywają w czasie nauki. Niedawno zakończyły się konsultacje społeczne w tej sprawie. Ich efektem jest dokument wyznaczający normy jakości zajęć – Europejski... http://ceo.com.pl/koniec-z-wykorzystywaniem-stazystow-komisj