Pinterest • Światowy katalog obrazów

Mierniki promieniowania elektromagnetycznego, UV , jonizującego X, alfa, beta, gamma

Mierniki promieniowania elektromagnetycznego, UV , jonizującego X, alfa, beta, gamma

Mierniki promieniowania elektromagnetycznego, UV , jonizującego X, alfa, beta, gamma

Przenośny Detektor Stężenie Jonów Ujemnych Tlenu Powietrza/Air Ion Tester KEC900…

Statystyka Matematyczna - Poznacz podstawowe mierniki statystyczne wykorzystywane w analizie zjawisk i procesów. Nauczysz się podstaw metodologii wnioskowania statystycznego i formułowania hipotez badawczych. Nauczysz się zastosowania wybranych zaawansowanych metod statystycznych, ekonometrycznych oraz narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych, co umożliwi ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstw.

1