Pinterest • Światowy katalog obrazów

Piktochart – to program w którym on-line możemy stworzyć infografikę. Aby skorzystać należy się zarejestrować.bezpłatne konto ma ograniczenia,ale można stworzyć w nim ciekawą infografikę. Wykorzystałam go, aby przygotować w graficzny sposób instrukcję korzystania. Ma ona pomóc uczniom realizującym projekt Web Questa.

6
2

MUZEUM WIDZIALNE na FUTU.PL Przegląd Muzeum Widzialne, który właśnie inaugurujemy i do udziału w którym serdecznie zapraszamy zarówno wszystkie muzea, bez względu na ich profil działania czy formę organizacyjną, jak i grafików projektujących dla muzeów, ma za zadanie pokazać, w jakim punkcie się znajdujemy, jak muzea w rzeczywistości wykorzystują język graficzny do budowania swojego wizerunku, jaki poziom estetyczny ten język prezentuje.

1

Programowania można uczyć już w szkole podstawowej od klasy czwartej, wykorzystując świetny program Baltie 3. Baltie 3 to pierwszy, graficzny język programowania, w którym program tworzy się, przeciągając ikony.

These 8 Figurative Language Posters are a great way for you to introduce different types of figurative language and can also be displayed in the classroom and used as a reference for your students. There is a poster for each type of figurative language including similes, idioms, metaphors, hyperbole, alliterations, personifications, and onomatopoeia, as well as a title poster that says Figurative Language. Also included in my Figurative Language Unit for 4th/5th grades! (TpT Resource)

6.5k
349

Book List with Figurative Language ~ with books that TEACH about figurative language and books that FEATURE figurative language | This Reading Mama

958
35

Figurative language interactive notebook activities https://www.teacherspayteachers.com/Product/Interactive-Reading-Notebook-Fiction-and-Nonfiction-Mega-Bundle-1584303

13