08. • Funkcje #API - jak pobrać nazwę klasy okna Czasami w trakcie działania aplikacji MS #Access potrzebujemy sprawdzić nazwę klasy okna w systemie #Windows. MS Access nie posiada żadnych metod i właściwości pozwalających na odczytanie nazwy klasy okna. Aby odczytać klasę okna musimy skorzystać z funkcji API #GetClassName (…) Klasa okna jest to struktura opisująca podstawowe cechy okna: kolor tła, szerokość obramowania, menu sterowania, przyciski minimalizuj, maksymalizuj, zamknij, ikona…

08. • Funkcje #API - jak pobrać nazwę klasy okna Czasami w trakcie działania aplikacji MS #Access potrzebujemy sprawdzić nazwę klasy okna w systemie #Windows. MS Access nie posiada żadnych metod i właściwości pozwalających na odczytanie nazwy klasy okna. Aby odczytać klasę okna musimy skorzystać z funkcji API #GetClassName (…) Klasa okna jest to struktura opisująca podstawowe cechy okna: kolor tła, szerokość obramowania, menu sterowania, przyciski minimalizuj, maksymalizuj, zamknij, ikona…

Uber, lider mobilnych usług dla transportu osobowego, ogłosił rebranding i zaprezentował nowe logo. W nowej identyfikacji pojawiła się także zmieniona ikona aplikacji.

Uber, lider mobilnych usług dla transportu osobowego, ogłosił rebranding i zaprezentował nowe logo. W nowej identyfikacji pojawiła się także zmieniona ikona aplikacji.

Glass App Icon — Photoshop PSD #iphone #ios • Available here → https://graphicriver.net/item/glass-app-icon/10435257?ref=pxcr

Glass App Icon

Glass App Icon — Photoshop PSD #iphone #ios • Available here → https://graphicriver.net/item/glass-app-icon/10435257?ref=pxcr

Weather App by Tsvetelin Nikolov, via Behance #webdesign #design #designer #inspiration #user #interface #ui

Weather App by Tsvetelin Nikolov, via Behance #webdesign #design #designer #inspiration #user #interface #ui

UI Icon Design by Kindesign

UI Icon Design by Kindesign

11. • Funkcje #API - Jedna #instancja bazy MS #Access Czasami projekt bazy danych wymaga, by użytkownik nie mógł otworzyć drugiej instancji bieżącej bazy danych. Zabezpieczenie takie możemy zrealizować za pomocą opcji startowych MS Access tj. makra #Autoexec, automatycznie uruchamianego podczas startu bazy, lub formularza startowego (właściwość #StartupForm). Obie te opcje startowe można pominąć, trzymając wciśnięty klawisz „Shift” otwierając bazę. Korzystając z właściwości…

11. • Funkcje #API - Jedna #instancja bazy MS #Access Czasami projekt bazy danych wymaga, by użytkownik nie mógł otworzyć drugiej instancji bieżącej bazy danych. Zabezpieczenie takie możemy zrealizować za pomocą opcji startowych MS Access tj. makra #Autoexec, automatycznie uruchamianego podczas startu bazy, lub formularza startowego (właściwość #StartupForm). Obie te opcje startowe można pominąć, trzymając wciśnięty klawisz „Shift” otwierając bazę. Korzystając z właściwości…

07. Funkcje #API – jak pobrać tytuł okna o uchwycie #hwnd. MS #Access posiada właściwości pozwalające na odczyt tytułów niektórych okien. Jest to właściwość obiekt. #Caption obiektu formularz i obiektu raport. Właściwości obiekt.Caption nie należy mylić z właściwością obiekt.Name, gdyż ta ostatnia zwraca nazwę obiektu, która została podana w trakcie zapisywania projektu. Nazwa ta jest widoczna w „Oknie nawigacji”, dawniej zwanym „Oknem bazy danych”.

07. Funkcje #API – jak pobrać tytuł okna o uchwycie #hwnd. MS #Access posiada właściwości pozwalające na odczyt tytułów niektórych okien. Jest to właściwość obiekt. #Caption obiektu formularz i obiektu raport. Właściwości obiekt.Caption nie należy mylić z właściwością obiekt.Name, gdyż ta ostatnia zwraca nazwę obiektu, która została podana w trakcie zapisywania projektu. Nazwa ta jest widoczna w „Oknie nawigacji”, dawniej zwanym „Oknem bazy danych”.

12. • Funkcje API - Mutex; jedna instancja bazy MS Access Aby uniemożliwić użytkownikowi otwarcie drugiej instancji bazy MS Access możemy wykorzystać mechanizmy służące do synchronizacji procesów, czyli algorytmy wzajemnego wykluczania (w skrócie mutex, z ang. mutual exclusion). Aby stworzyć mutex należy wywołać funkcję CreateMutex(...), która tworzy go, a funkcja GetLastError zwraca wartość ERROR_SUCCESS=0. Jeśli mutex już istnieje, funkcja GetLastError zwraca wartość ERROR_ALREADY_EXISTS…

12. • Funkcje API - Mutex; jedna instancja bazy MS Access Aby uniemożliwić użytkownikowi otwarcie drugiej instancji bazy MS Access możemy wykorzystać mechanizmy służące do synchronizacji procesów, czyli algorytmy wzajemnego wykluczania (w skrócie mutex, z ang. mutual exclusion). Aby stworzyć mutex należy wywołać funkcję CreateMutex(...), która tworzy go, a funkcja GetLastError zwraca wartość ERROR_SUCCESS=0. Jeśli mutex już istnieje, funkcja GetLastError zwraca wartość ERROR_ALREADY_EXISTS…

10. • Funkcje #API - tytuły okien otwartych instancji MS #Access Informacja typu: „Otwarto 2 instancje MS Access” jest niewystarczająca. Więcej informacji znajduje się na pasku tytułowym okna MS Access. Uchwyt okna głównego MS Access można pobrać za pomocą funkcji API #FindWindowEx - zwracającą uchwyt okna potomnego, którego nazwa klasy, albo (i) tytuł odpowiada przekazanym argumentom. Tytuł okna odczytamy za pomocą własnej funkcji #GetTextWindow zwracającą tekst (tytuł) okna uchwycie #hwnd…

10. • Funkcje #API - tytuły okien otwartych instancji MS #Access Informacja typu: „Otwarto 2 instancje MS Access” jest niewystarczająca. Więcej informacji znajduje się na pasku tytułowym okna MS Access. Uchwyt okna głównego MS Access można pobrać za pomocą funkcji API #FindWindowEx - zwracającą uchwyt okna potomnego, którego nazwa klasy, albo (i) tytuł odpowiada przekazanym argumentom. Tytuł okna odczytamy za pomocą własnej funkcji #GetTextWindow zwracającą tekst (tytuł) okna uchwycie #hwnd…

14 • Opcje startowe MS #Access W bazie danych dla użytkownika końcowego ukrywa się okno bazy danych MS Access, za pomocą opcji startowych. Jednak użytkownik może wybrać polecenie Menu/Plik/Opcje i zmienić ustawienia. Także wciśnięcie klawisza Shift podczas startu bazy powoduje pominięcie opcji startowych. Okno bazy można odsłonić za pomocą klawisza F11. Prawie wszystkie opcje programu MS Access można zmienić za pomocą kodu #VBA ( #VBA7 ) wykorzystując kolekcję #Properties obiektu…

14 • Opcje startowe MS #Access W bazie danych dla użytkownika końcowego ukrywa się okno bazy danych MS Access, za pomocą opcji startowych. Jednak użytkownik może wybrać polecenie Menu/Plik/Opcje i zmienić ustawienia. Także wciśnięcie klawisza Shift podczas startu bazy powoduje pominięcie opcji startowych. Okno bazy można odsłonić za pomocą klawisza F11. Prawie wszystkie opcje programu MS Access można zmienić za pomocą kodu #VBA ( #VBA7 ) wykorzystując kolekcję #Properties obiektu…

09. • Funkcje #API - ile uruchomiono instancji MS #Access Do tego celu wykorzystamy interfejs Windows API i jego dwie funkcje: #GetDesktopWindow - zwracającą uchwyt pulpitu, czyli okna obejmującego cały ekran. #FindWindowEx - zwracającą uchwyt #hwnd okna potomnego, którego nazwa klasy i (lub) tytuł przekazano w argumentach funkcji. Dla przypomnienia: #OMain jest to nazwa klasy głównego okna MS Access.

09. • Funkcje #API - ile uruchomiono instancji MS #Access Do tego celu wykorzystamy interfejs Windows API i jego dwie funkcje: #GetDesktopWindow - zwracającą uchwyt pulpitu, czyli okna obejmującego cały ekran. #FindWindowEx - zwracającą uchwyt #hwnd okna potomnego, którego nazwa klasy i (lub) tytuł przekazano w argumentach funkcji. Dla przypomnienia: #OMain jest to nazwa klasy głównego okna MS Access.

04. • Czy w 64-bitowym #VBA 7 uchwyt okna #hwnd jest liczbą typu #LongLong ? W 32-bitowym VBA wszystkie uchwyty i wskaźniki są liczbą typu Long, a w 64-bitowym liczbą typu LongLong. W środowisku VBA 7 wprowadzono nową liczbę typu #LongPtr, która przyjmuje w 32-bit VBA typ Long (liczba 4 bajtowa), a w 64-bit wersji typ #LongLong (8 bajtowa liczba). Przypisanie uchwytu lub wskaźnika w 64-bit #VBA do zmiennej typu Long jest błędem i może prowadzić do nieprzewidzianych błędów,

04. • Czy w 64-bitowym #VBA 7 uchwyt okna #hwnd jest liczbą typu #LongLong ? W 32-bitowym VBA wszystkie uchwyty i wskaźniki są liczbą typu Long, a w 64-bitowym liczbą typu LongLong. W środowisku VBA 7 wprowadzono nową liczbę typu #LongPtr, która przyjmuje w 32-bit VBA typ Long (liczba 4 bajtowa), a w 64-bit wersji typ #LongLong (8 bajtowa liczba). Przypisanie uchwytu lub wskaźnika w 64-bit #VBA do zmiennej typu Long jest błędem i może prowadzić do nieprzewidzianych błędów,

05. • Wywołanie funkcje #API w 64-bitowym #VBA 7.0 • Jak zadeklarować i uruchomić funkcje API w MS #Access 2010+, tak by prawidłowo działały zarówno w 32-bitowym, jak i 64-bitowym środowisku #VBA7.0 oraz w wersjach niższych VBA możemy dowiedzieć się na portalu MSDN (Microsoft Developer Network). API - Application Programming Interface jest to zbiór funkcji i procedur znajdujących się w plikach #dll (Dynamic Link Library). Inaczej mówiąc są to biblioteki dołączane dynamicznie.

05. • Wywołanie funkcje #API w 64-bitowym #VBA 7.0 • Jak zadeklarować i uruchomić funkcje API w MS #Access 2010+, tak by prawidłowo działały zarówno w 32-bitowym, jak i 64-bitowym środowisku #VBA7.0 oraz w wersjach niższych VBA możemy dowiedzieć się na portalu MSDN (Microsoft Developer Network). API - Application Programming Interface jest to zbiór funkcji i procedur znajdujących się w plikach #dll (Dynamic Link Library). Inaczej mówiąc są to biblioteki dołączane dynamicznie.

13 • Funkcje #API – właściwość Err.LastDllError Właściwość Err. #LastDllError powinna być sprawdzana po każdym niepowodzeniu wywoływanej funkcji biblioteki #DLL. Aby przekonwertować „suchy numer” błędu zwracany przez właściwość Err.LastDllError na opisowy komunikat tekstowy o przyczynie błędu, wykorzystamy funkcję API • #FormatMessage(...), która formatuje tekst komunikatu związanego z kodem błędu, zapisuje go do bufora wyjściowego i zwraca ilość znaków w buforze (bez znaku vbNullChar).

13 • Funkcje #API – właściwość Err.LastDllError Właściwość Err. #LastDllError powinna być sprawdzana po każdym niepowodzeniu wywoływanej funkcji biblioteki #DLL. Aby przekonwertować „suchy numer” błędu zwracany przez właściwość Err.LastDllError na opisowy komunikat tekstowy o przyczynie błędu, wykorzystamy funkcję API • #FormatMessage(...), która formatuje tekst komunikatu związanego z kodem błędu, zapisuje go do bufora wyjściowego i zwraca ilość znaków w buforze (bez znaku vbNullChar).

16 • Test funkcji #HexToDec‬ Test konwersji liczby -2 147 483 648 (dolna granica typu Long) w 64-bitowym środowisku #VBA7 za pomocą wyrażenia CLng("&H" & Hex$(-2147483648)), kończy się niepowodzeniem, bo MS #Access zgłasza ”Błąd nr 13. Type mismatch”. Funkcja Hex # zwraca ciąg FFFFFFFF80000000 odpowiadający typowi LongLong, którego funkcja CLng nie potrafi zinterpretować. Powinnismy użyć funkcji CLngLng, bądź jawnie przekonwertować liczbę -2147483648 na typ Long w wyrażeniu CLng("&H"…

16 • Test funkcji #HexToDec‬ Test konwersji liczby -2 147 483 648 (dolna granica typu Long) w 64-bitowym środowisku #VBA7 za pomocą wyrażenia CLng("&H" & Hex$(-2147483648)), kończy się niepowodzeniem, bo MS #Access zgłasza ”Błąd nr 13. Type mismatch”. Funkcja Hex # zwraca ciąg FFFFFFFF80000000 odpowiadający typowi LongLong, którego funkcja CLng nie potrafi zinterpretować. Powinnismy użyć funkcji CLngLng, bądź jawnie przekonwertować liczbę -2147483648 na typ Long w wyrażeniu CLng("&H"…

17 • Konwersja tekstu na zapis heksadecymalny. Pobieramy kolejne znaki tekstu, odczytujemy jego kod ANSI i konwertujemy na postać heksadecymalną. Dla liczb mniejszych od 16 zapis musi być dwuznakowy (&H00=00 do &H0F=0F), by można było dokonać konwersji z zapisu heksadecymalnego na zapis dziesiętny. Posłużymy się funkcjami: #Asc(ciąg), #Hex(liczba), #StrConv(ciąg, conversion), Mid(ciąg, start[, długośc]), Right(ciąg, długośc) oraz instrukcją #Mid(tekst, początek[, długość]) = ciąg. Funkcja…

17 • Konwersja tekstu na zapis heksadecymalny. Pobieramy kolejne znaki tekstu, odczytujemy jego kod ANSI i konwertujemy na postać heksadecymalną. Dla liczb mniejszych od 16 zapis musi być dwuznakowy (&H00=00 do &H0F=0F), by można było dokonać konwersji z zapisu heksadecymalnego na zapis dziesiętny. Posłużymy się funkcjami: #Asc(ciąg), #Hex(liczba), #StrConv(ciąg, conversion), Mid(ciąg, start[, długośc]), Right(ciąg, długośc) oraz instrukcją #Mid(tekst, początek[, długość]) = ciąg. Funkcja…

Pinterest
Szukaj