Pinterest • Światowy katalog obrazów

Monte Cassino Street (Monciak) in Sopot is full of life, especially in summer time. Street performers every year are inventing something new to impress passers-by. / Sopocka ulica Monte Cassino (Monciak) jest pełna życia, szczególnie latem. Uliczni artyści co roku wymyślają coś nowego, by zachwycić przechodniów.

od Twitter

Wroclaw on

Wrocławskim Rynkiem zawładnęli artyści uliczni. Zapraszamy gorąco także jutro. #Buskerbus