Wspólnota św. Jacka

Wspólnota św. Jacka

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16, 15-18)
Wspólnota św. Jacka