Ewa Kuczyńska

Ewa Kuczyńska

Niech Twoja łaska mnie prowadzi, Panie, w głąb mego serca, by tam śpiewać Twoją miłość, mój Królu i Boże... Wspominając na to niebieskie Jeruzalem moje serce