Rysiek Żdanuk

Rysiek Żdanuk

"Najpierw był chaos. A potem był dzwonek na lekcje..."