Pracownia Etnograficzna
Pracownia Etnograficzna
Pracownia Etnograficzna

Pracownia Etnograficzna

SPE to organizacja pozarządowa skupiająca przede wszystkim etnografów i antropologów kultury.