26 Woolen jumper - 400zł (100€), Taffeta skirt - 440zł (110€)

26 Woolen jumper - 400zł (100€), Taffeta skirt - 440zł (110€)

31 Woolen jumper - 500zł (125€), Skirt - 500zł (125€)

31 Woolen jumper - 500zł (125€), Skirt - 500zł (125€)

47 Woolen jumper - 500zł (125€), Skirt - 450zł (115€)

47 Woolen jumper - 500zł (125€), Skirt - 450zł (115€)

29 Hoodie - 550zł (135€), Skirt 420zł (105€)

29 Hoodie - 550zł (135€), Skirt 420zł (105€)

52 Blouse - 390zł (100€), Check skirt - 550zł (135€)

52 Blouse - 390zł (100€), Check skirt - 550zł (135€)

41 Woolen jumper - 420zł (105€), Skirt 550zł (135€)

41 Woolen jumper - 420zł (105€), Skirt 550zł (135€)

Pinterest
Search