Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2014 roku - ebook

Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2014 roku - ebook

Authors, Marketing

Rejestracja zmian w spółce w KRS. Bez błędów i zbędnych kosztów - ebook. Eksperci wyjaśnią w jakim terminie od uchwalenia zmian należy je zarejestrować w KRS i jakie konsekwencje grożą, jeśli zmiany nie zostaną zgłoszone. Porady zawarte w publikacji pozwolą na bezproblemowe wypełnienie stosownych formularzy, a przygotowanie stosownych załączników nie będzie problemem. W publikacji wskażemy także, z jakimi opłatami trzeba się liczyć przy rejestrowaniu zmian w sądzie.

Rejestracja zmian w spółce w KRS. Bez błędów i zbędnych kosztów - ebook

Rejestracja zmian w spółce w KRS. Bez błędów i zbędnych kosztów - ebook. Eksperci wyjaśnią w jakim terminie od uchwalenia zmian należy je zarejestrować w KRS i jakie konsekwencje grożą, jeśli zmiany nie zostaną zgłoszone. Porady zawarte w publikacji pozwolą na bezproblemowe wypełnienie stosownych formularzy, a przygotowanie stosownych załączników nie będzie problemem. W publikacji wskażemy także, z jakimi opłatami trzeba się liczyć przy rejestrowaniu zmian w sądzie.

Sprawozdawczość budżetowa 2014 Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy - ebook Począwszy od sprawozdań za 2014 rok, podmioty należące do sektora publicznego powinny opracowywać je, stosując regulacje nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Nowelizacja przekazana pod koniec stycznia 2014 roku do podpisu ministra finansów  wprowadziła wiele modyfikacji. Jednostki oświatowe oraz zakłady budżetowe muszą częściej sporządzać odpowiednio formularze…

Sprawozdawczość budżetowa 2014 Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy

Sprawozdawczość budżetowa 2014 Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy - ebook Począwszy od sprawozdań za 2014 rok, podmioty należące do sektora publicznego powinny opracowywać je, stosując regulacje nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Nowelizacja przekazana pod koniec stycznia 2014 roku do podpisu ministra finansów wprowadziła wiele modyfikacji. Jednostki oświatowe oraz zakłady budżetowe muszą częściej sporządzać odpowiednio formularze…

Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów - ebook. W publikacji „Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów” uwzględniono ujednolicone wersje przepisów: • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, • ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa, • ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, • ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz • ustawy o…

Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów - ebook

Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów - ebook. W publikacji „Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów” uwzględniono ujednolicone wersje przepisów: • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, • ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa, • ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, • ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz • ustawy o…

Prawno-finansowe aspekty polityki spójności i rozwoju regionalnego - ebook. W książce prezentowane są zagadnienia związane z polityką spójności, kwestie związane z funduszami finansującymi wspólną politykę rolną i rybacką oraz funduszami strukturalnymi, Funduszem spójności i innymi funduszami europejskimi. Krajowy system wdrażania polityki spójności został omówiony tak, aby Czytelnik, poznawszy jej szerszy unijny wymiar, mógł następnie zrozumieć mechanizmy jej funkcjonowania na poziomie

Prawno-finansowe aspekty polityki spójności i rozwoju regionalnego - ebook

Prawno-finansowe aspekty polityki spójności i rozwoju regionalnego - ebook. W książce prezentowane są zagadnienia związane z polityką spójności, kwestie związane z funduszami finansującymi wspólną politykę rolną i rybacką oraz funduszami strukturalnymi, Funduszem spójności i innymi funduszami europejskimi. Krajowy system wdrażania polityki spójności został omówiony tak, aby Czytelnik, poznawszy jej szerszy unijny wymiar, mógł następnie zrozumieć mechanizmy jej funkcjonowania na poziomie

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 - ebook. Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych na lata 2014-2020 to najświeższa publikacja na rynku dotycząca nowej perspektywy unijnej. Dowiesz się z niej przede wszystkim o najważniejszych różnicach między sposobem finansowania inwestycji z funduszy europejskich funkcjonujących dotychczas oraz na nowych zasadach.W tej publikacji znajdziesz odpowiedzi na pytania: - jakie środki Unia Europejska przynała Polsce; - jak…

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 - ebook

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 - ebook. Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych na lata 2014-2020 to najświeższa publikacja na rynku dotycząca nowej perspektywy unijnej. Dowiesz się z niej przede wszystkim o najważniejszych różnicach między sposobem finansowania inwestycji z funduszy europejskich funkcjonujących dotychczas oraz na nowych zasadach.W tej publikacji znajdziesz odpowiedzi na pytania: - jakie środki Unia Europejska przynała Polsce; - jak…

Fundusze unijne w nowej perspektywie - ebook. Polska przez siedem lat największym beneficjentem unijnych funduszy. Wiele z tych pieniędzy ma trafić do przedsiębiorstw. Unia w nowej perspektywie stawia bowiem na rozwój gospodarki. Skorzystaj z praktycznego przewodnika po funduszach unijnych w latach 2014-2020 i zwiększ swoje szansę na pozyskanie pieniędzy na rozwój swojej firmy. Książka jest znakomitym kompendium wiedzy nie tylko dla podmiotów, które po raz pierwszy sięgną po unijną pomoc.

Fundusze unijne w nowej perspektywie - ebook

Fundusze unijne w nowej perspektywie - ebook. Polska przez siedem lat największym beneficjentem unijnych funduszy. Wiele z tych pieniędzy ma trafić do przedsiębiorstw. Unia w nowej perspektywie stawia bowiem na rozwój gospodarki. Skorzystaj z praktycznego przewodnika po funduszach unijnych w latach 2014-2020 i zwiększ swoje szansę na pozyskanie pieniędzy na rozwój swojej firmy. Książka jest znakomitym kompendium wiedzy nie tylko dla podmiotów, które po raz pierwszy sięgną po unijną pomoc.

Leasing w praktyce - ebook  Leasingować można samochody, maszyny, nieruchomości. Każda firma może skorzystać z tego narzędzia finansowego. Zawierając umowę leasingu warto jednak wiedzieć, jakie haczyki i pułapki mogą się w niej znaleźć. Ponadto warto zdawać sobie sprawę z tego, jaki rodzaj leasingu dla jakiej firmy jest najkorzystniejszy. Poradnik odpowiada na wszelkie pytania związane z korzystaniem z tego narzędzia. W książce znajdują się również odpowiedzi ekspertów na najczęściej…

Leasing w praktyce - ebook

Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2014 roku - ebook Od 2014 roku wymogi NFZ w zakresie oceny ofert świadczeniodawców stały się bardziej restrykcyjne. Uwzględniają m.in. kwestie jakości w placówkach medycznych, przyznając dodatkowe punkty za posiadanie akredytacji lub certyfikatu jakości. Dodatkowo zmieniły się zasady odwołań od decyzji prezesa NFZ. Książka jest praktycznym przewodnikiem menedżera, który stoi przed wyzwaniem wzięcia udziału w procedurze konkursowej NFZ…

Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2014 roku - ebook Od 2014 roku wymogi NFZ w zakresie oceny ofert świadczeniodawców stały się bardziej restrykcyjne. Uwzględniają m.in. kwestie jakości w placówkach medycznych, przyznając dodatkowe punkty za posiadanie akredytacji lub certyfikatu jakości. Dodatkowo zmieniły się zasady odwołań od decyzji prezesa NFZ. Książka jest praktycznym przewodnikiem menedżera, który stoi przed wyzwaniem wzięcia udziału w procedurze konkursowej NFZ…

Systemy zarządzania przedsiębiorstwem - techniki Lean Management i Kaizen - ebook. Żyjemy w czasach, w których wprowadzanie zmian to już właściwie codzienność. Ale jak te modyfikacje są wprowadzane? Czy powodują obawę lub niechęć załogi? Czy przynoszą oczekiwane efekty? Twoim celem przy wdrażaniu zmian ma być potrzeba poprawy sprawności organizacyjnej firmy – mająca na celu zmianę kultury organizacyjnej, a w konsekwencji poprzez zmianę mentalności i zaangażowanie załogi oraz wykorzystanie…

Systemy zarządzania przedsiębiorstwem - techniki Lean Management i Kaizen - ebook. Żyjemy w czasach, w których wprowadzanie zmian to już właściwie codzienność. Ale jak te modyfikacje są wprowadzane? Czy powodują obawę lub niechęć załogi? Czy przynoszą oczekiwane efekty? Twoim celem przy wdrażaniu zmian ma być potrzeba poprawy sprawności organizacyjnej firmy – mająca na celu zmianę kultury organizacyjnej, a w konsekwencji poprzez zmianę mentalności i zaangażowanie załogi oraz wykorzystanie…

PRAWO W CYFROWYM FORMACIE - eksiążki, ebooki, eprasa: Kodeks pracy 2015 - ebook

PRAWO W CYFROWYM FORMACIE - eksiążki, ebooki, eprasa: Kodeks pracy 2015 - ebook

PRAWO W CYFROWYM FORMACIE - eksiążki, ebooki, eprasa: Prawo zamówień publicznych 2014. Komentarz do nowe...

Prawo zamówień publicznych Komentarz do nowelizacji - ebook

Leasing w praktyce - ebook

Leasing w praktyce - ebook

Authors, Newspaper, Platform, Magazines, Books, Simple, Journals, Livros, Journaling File System

Systemy zarządzania przedsiębiorstwem - techniki Lean Management i Kaizen - ebook

Systemy zarządzania przedsiębiorstwem - techniki Lean Management i Kaizen - ebook

Kaizen, Authors, Books, Management, Livros, Book, Libri

Kodeks pracy 2015 - ebook

Kodeks pracy 2015 - ebook

Authors, Books, Livros, Book, Libri

Prawo zamówień publicznych 2014. Komentarz do nowelizacji - ebook

Prawo zamówień publicznych 2014. Komentarz do nowelizacji - ebook

Prawo zamówień publicznych Komentarz do nowelizacji - ebook

Pinterest
Search