More ideas from Ele
WOWWWWWW JACK!!!!!!!!!!!

WOWWWWWW JACK!!!!!!!!!!!

#wattpad #ngu-nhin Những Comic Creepypasta và Ảnh đều trên Deviantart. Đừng làm tôi nổi điên bởi những phần này: - BẢN QUYỀN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD. - KHÔNG QUĂNG Ở XÓ NÀO KHÁC NGOÀI WATTPAD. - STOP/DO NOT TO COPY, THIEF MY COMIC. Hãy đảm bảo bạn không phạm lỗi 3 điều trên.

#wattpad #ngu-nhin Những Comic Creepypasta và Ảnh đều trên Deviantart. Đừng làm tôi nổi điên bởi những phần này: - BẢN QUYỀN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD. - KHÔNG QUĂNG Ở XÓ NÀO KHÁC NGOÀI WATTPAD. - STOP/DO NOT TO COPY, THIEF MY COMIC. Hãy đảm bảo bạn không phạm lỗi 3 điều trên.

Slenders Beautiful Face by HIDDEN-being

I cant take this fandom seriously enough, you can tell Art (c) Me All Characters belong to their rightful owners (Im so lazy.) EDIT Holy SHITE this got a lot of views and faves.