Sylwia Makulska

Sylwia Makulska

Podobno szatan, nie kobieta, ale kto by tam wierzył plotkom? Nie jestem z tych, co nadstawiają drugi policzek. Licz się z tym, że Twój może być następny.