Jesień - Autumn

Prace plastyczne dla dzieci jesień. Art work, craft for children autumn.
·
64 Pins
 1y
Collection by
someone is holding up a paper cut out of a tree with leaves and sun in the background
Jesienne drzewo - prosta wydzieranka
Wielobarwne, jesienne drzewo to prosty motyw na piękną pracę plastyczną dla dzieci. Pień drzewa został wycięty z czarnego papieru a korona to istna mozaika z kolorowych fragmentów wydartych z papieru! Całość świetnie się komponuje i oddaje całe bogactwo jesieni:)
two pictures of pumpkins that have been drawn with colored pencils and are being held up
Dynie na Halloween
Dynie na Halloween: zestaw szablonów do wydruku w dwóch formatach: 1 dynia lub 2 dynie na stronę A4. Z szablonów można przygotować różne aktywności dla dzieci: malowanie dyni farbami lub dyniową girlandę. Można pokolorować kredkami, wyciąć otwory nożyczkami i zrobić maskę. Halloween pumpkins: a set of printable templates in two formats: 1 pumpkin or 2 pumpkins per A4 page. From the templates, you can prepare various activities for children: painting pumpkins with paints or pumpkin garland.
four different paintings with leaves on them and the words, tree whellane painting
Liście wyklejane plasteliną
Barwna, jesienna praca plastyczna dla dzieci z bezpłatnymi szablonami do pobrania. Zadanie polega na wyklejeniu wzoru liścia plasteliną, doskonałe ćwiczenie przygotowujące do nauki pisania. Colorful autumn artwork for children with free downloadable templates. The task is to decorate the leaf pattern with plasticine, an excellent exercise to prepare for learning to write.
a hand holding an orange toy with black dots on it's face and fingers
Dzień Jeża
Kilka pomysłów na Dzień Jeża - zbiór kreatwynych prac plastycznych dla dzieci z motywem jeża. DIY A few ideas for the Hedgehog Day - a collection of creative art works for children with a hedgehog theme.
two handprinted halloween cards with trees and ghost faces
Duszki na drzewie
Duszki na drzewie odrysowanym z ręki dziecka to ciekawa praca na Halloween a jednocześnie ćwiczenie grafomotoryczne. W załączeniu wzór do wydrukowania. Ghosts on a tree drawn from a child's hand is an interesting Halloween work and at the same time a graphomotor exercise. A template for printing is attached.
a person is holding up some paper decorations
Pająk z rolki po papierze toaletowym
Pająk z rolki po papierze toaletowym: dekoracja na Halloween z recyklingu. Toilet roll spider: recycled Halloween decoration. DIY for kids.
halloween decorations are hanging on a line outside the front door with pumpkins and jack - o'- lanterns
Dynie - girlanda na Halloween z szablonem do wydrukowania
Dynie - girlanda na Halloween z szablonem do wydrukowania. Pumpkins - Halloween garland with a printable template.
an owl made out of paper sitting on top of a piece of paper with leaves
Sowa - origami z koła
Sowa - proste origami z koła + naturalne liście. Kreatywna praca twórcza dla młodszych dzieci. Praca plastyczna na jesień. Owl - simple origami from a circles + natural leaves. Creative work for younger children. Autumn artwork.
four different types of paper owls sitting on top of each other
Sowa bardzo proste origami
Sowa bardzo proste origami dla dzieci. Instrukcja wykonania krok po kroku. A very simple origami owl for children. Step-by-step instruction for execution.
three small stuffed animals sitting on top of a piece of brown paper in a circle
Wiewiórki w dziupli/Squirrels in a tree hollow
Wiewiórki w dziupli kreatwyna praca plastyczna z recyklingu - opakowania po jajkach. Squirrels in a tree hollow creative art work from recycling - egg wrappers. DIY for kids.
an orange paper squirrel with a nut in it's mouth
Wiewiórka z rolki po papierze toaletowym
Wiewiórka z rolek po papierze toaletowym. Jesienne DIY. Praca plastyczna dla dzieci z recyklingu. Autumn squirrels from toilet paper rolls. Creative recycling work for children.
four different types of leaf designs
Kolorowanka antystresowa dla dzieci - jesień
Kolorowanka antystresowa dla dzieci - jesień w załączeniu plik do bezpłatnego pobrania. Antistress coloring book for children - autumn, the file for free download is attached.
there are pictures of different toys made to look like animals
Kasztany - proste prace dla dzieci
Kasztany - proste prace dla dzieci. Chestnuts - simple crafts for children.
a dog laying down next to a piece of paper with leaves on it
Spiżarnia jeża
Spiżarnia jeża - kreatwyna praca plastyczna dla dzieci. Zapasy na zimę, przygotowanie zwierząt do zimy. DIY Hedgehog Pantry - a creative work for children. Supplies for winter, preparing animals for winter.
two vases with autumn leaves painted on them next to an apple and another one
Lampiony z jesiennych liści
Lampiony z jesiennych liści: kalka techniczna, szary papier i liście! Autumn leaves lanterns: tracing paper, gray paper and leaves!