e-jungian.pl

Artykuły i nowości z psychologii analitycznej e-jungian.pl jest polskim oddziałem międzynarodowego serwisu e-jungian.com założonego i prowadzonego przez…
More
·
44 Pins
 8y
Collection by
the book is open to show an image of a woman's face and head
Clarissa Pinkola Estes - Oswobodzenie Silnej Kobiety.
"Oswobodzenie Silnej Kobiety. Nieskalana miłość Matki Uwielbionej do dzikiej duszy" to najnowsza książka Clarissy Pinkoli Estés, dająca nam w pełni doświadczyć mocy leczących opowieści. Pradawna tradycja uzdrawiających historii łączy się w nich ze współczesną codziennością dzięki charakterystycznemu dla Estés „duchowemu aktywizmowi”. Opowieści te pozwalają nam sięgnąć do naszych własnych korzeni, do mądrości matek i babek, i mądrości kultury.
the book europe's many sols is on display in front of a black background
"Europe’s Many Souls: Exploring Cultural Complexes and Identities"
Nowa książka wydawnictwa Spring Journal and Books dotycząca rozumienia dynamiki kompleksów kulturowych we współczesnej Europie pod redakcją Toma Singera i Joerga Rasche.
a man with glasses and beard standing in front of an image of skulls on the wall
Icona Hermetica - Robert Roczeń
Obrazy inspirowane pracami Heraklita z Efezu, wykonane techniką tempery jajecznej. Autor: Robert Roczeń.
two men sitting at a table talking to each other in front of a potted plant
Kompleksy kulturowe: John Beebe i Samuel Kimbles - e-jungian.pl
Chcemy polecić dziś Państwu wywiad Johna Beebe z Samuelem Kimblesem, autorem książki zatytułowanej „Narracje fantomowe. Ukryty wkład kultury w psychikę”, która ukazała się półtora roku temu nakładem wydawnictwa Rowman & Littlefield. Magazyn e-jungian jako pierwszy na świecie udostępnia ten materiał szerszej publiczności. Dr Samuel Kimbles, analityk senior i były prezes Instytutu C.G. Junga w San Francisco, …
Krótkie wideo tłumaczące jungowską koncepcję cienia. Cień jest jednym z archetypów nieświadomości zbiorowej opisanym przez C. G. Junga. Integracja cienia ma wielkie znaczenie zarówno dla indywidualnego, jak i grupowego rozwoju. Carl Jung, Gustav, Counselors, Mbti, Psicologia
Cień - e-jungian.pl
Krótkie wideo tłumaczące jungowską koncepcję cienia. Cień jest jednym z archetypów nieświadomości zbiorowej opisanym przez C. G. Junga. Integracja cienia ma wielkie znaczenie zarówno dla indywidualnego, jak i grupowego rozwoju.
a red book sitting on top of a table next to a gray background with the words rezna peyologii
James Hillman - Re-wizja psychologii
Jedna z nielicznych książek XX wieku, która rzeczywiście traktuje o psycho-logii, czyli poznaniu, rozumieniu i służbie duszy we wszystkich jej aspektach i odcieniach włącznie z przyrodzoną jej tendencją do patologizowania, którego nie należy interpretować jako choroby i leczyć (czym zajmuje się krytykowana przez Hillmana psycho-terapia), lecz wysoko sobie cenić, szanować oraz traktować jako niewyczerpane źródło fascynującej wiedzy o nas samych.
a man with glasses and a black hood over his head is looking at the camera
Kompleksy kulturowe - wprowadzenie część 2 - e-jungian.pl
KOMPLEKSY KULTUROWE – GENEZA POSTAWY KULTUROWE I SOCJOLOGIA GŁĘBI Pojęcie postawy kulturowej posłużyło Josephowi Hendersonowi do uporządkowania refleksji na temat zjawisk dziejących się w kulturowej przestrzeni zbiorowej i w relacji jednostki do grupy. W szerszym kontekście teorii autor zestawia je z pojęciem postawy psychologicznej. Jak wspomniałem w pierwszej części tego tekstu, ów termin pojawia …
a woman wearing glasses with words in the background
Terapeutyczne znaczenie języka alchemicznego
Kolejny artykuł na naszej stronie o znaczeniu alchemii dla współczesności. Tym razem o znaczeniu alchemicznego języka dla pogłębienia znaczenia pojęć.
a man with glasses and a black hood over his head is looking at the camera
Kompleksy kulturowe - wprowadzenie część 1 - e-jungian.pl
KOMPLEKSY KULTUROWE – GENEZA JUNG I ZJAWISKA KULTUROWE Psychoanalityk może być trochę jak filozof i mierzyć się z tak zwaną psychiką obiektywną (dla mnie termin adekwatniejszy od „zbiorowego nieświadomego”) przede wszystkim w zaciszu gabinetu. W zależności od tego, który zajmie fotel, może wchodzić w tę konfrontację przez swoje równanie osobiste lub poprzez materiał zasłyszany …
an old man holding a microphone in front of him with words written all over it
"Nieświadomość kulturowa" Josepha L. Hendersona - e-jungian.pl
W naszej obecnej współczesności refleksja nad zjawiskami globalnymi w relacji do historii zbiorowości, na różnych jej poziomach, nabiera szczególnego znaczenia. Refleksja nad procesami zbiorowymi ma swoją historię, która jest nie mniej ważna od historii samych procesów. Dlatego prezentujemy dziś artykuł, który w pewnym sensie leży u źródeł tych procesów analitycznych, które wydają się tak znaczące …
a woman with glasses is standing in front of an elephant and text that reads, maggoria kalnowska
Doświadczenie alchemików a postawa analityczna
„Nie możemy zapominać, że w każdej dyskusji psychologicznej, nie mówimy nic o psychice, to psychika mówi sama o sobie.” - Jung. Doświadczenie alchemików znajduje wiele analogii do współczesnego rozumienia postawy analitycznej. Artykuł o znaczeniu alchemii dla współczesnej terapii.
a man with glasses next to a cat and the words tomk jasinski
Cień - nowe impresje - e-jungian.pl
Ten obraz nosi tytuł: „coś z czego wyrosła rzeczywistość”. Przedstawia jasną mizerną postać wspartą na krzepkim zwierzęcym grzbiecie. Wzrok postaci jest utkwiony w ziemi. Wilk patrzy wprzód, przed siebie. Statyczny obraz otwiera przed nami dynamikę gry przeciwieństw: tego, co świetliste z tym, co mroczne, instynktowe i niebezpieczne. Spokojny wzrok wilka wpatrzonego w horyzont kontrastuje z …
a woman with glasses is smiling in front of the words paola, piamoto
Siła i mądrość: relacja ego do Jaźni - e-jungian.pl
Według Junga Jaźń to “jedność i całkowitość ogółu osobowości. Ponieważ jednak osobowość, ile że na poły nieświadoma, może zostać uświadomiona jedynie częściowo, to i pojęcie Jaźni jest potencjalnie częściowo empiryczne, przeto w równej mierze występuje jako postulat. Innymi słowy|: pojęcie to ogarnia to, co doświadczalne, i to, co niedoświadczalne bądź jeszcze nie doświadczone”. [1] …
an older man is sitting in front of bookshelves
Wykład Lionela Corbetta - Psychologia głębi a podejścia naukowe
Lionel Corbett, analityk jungowski mówi o psychologii głębi i psychoterapiach opartych o podejścia naukowe. Psychologia głębi jest w stanie według niego w pełni objąć ludzkie cierpienie i nie redukuje go do materialistycznych i pozytywistycznych założeń.
a yellow background with the words in different languages
an open book with the title legendd gray own written in russian and english on it
Legenda Graalowa w Perspektywie Psychologicznej - Emma Jung, Marie-Louise von Franz
Legenda o Świętym Graalu ma wielki wpływ na naszą cywilizację i kulturę. Graal jest pradawnym celtyckim symbolem obfitości i chrześcijańskim symbolem odkupienia i wiecznego życia - jako naczynie, w które Józef z Arymatei zebrał krew Chrystusa w chwili zdjęcia jego ciała z krzyża.. Dzięki temu daje ważną perspektywę rozumienia ludzkiego poszukiwania nadrzędnej życiowej wartości i znaczenia.
a woman with glasses is surrounded by smiley faces and words that spell out her name
Przemysł szczęścia - Klub Dyskusyjny Psychoanaliza Kultury - e-jungian.pl
Współczesna kultura zamienia się coraz bardziej w przemysł szczęścia. Psychologowie społeczni i socjologowie zwracają uwagę na to, że szczęście i poczucie dobrostanu i zdrowia przestaje być obecnie czymś, co jest wynikiem wyboru, czy subiektywnym doświadczeniem przy sprzyjających wydarzeniach życiowych, a staje się rodzajem moralnego zobowiązania. Doświadczenie braku, tak zwane negatywne emocje, brak satysfakcji, czy cierpienie spostrzegane są w coraz większym stopniu jako moralne wady.
a woman wearing glasses and standing in front of an ornate background with the words maggoza kalmowska on it
Alchemia a psychologia analityczna - Małgorzata Kalinowska
Alchemia jest ważnym elementem zarówno teorii i jak i praktyki analitycznej. Konfrontuje nas z innym rodzajem świadomości – z czasów, gdy duch i materia nie były jeszcze rozdzielone w ludzkiej umysłowości. Dzięki temu ma potencjalnie wiele do dania współczesnej psychologii, której najwyższą ambicją jest współcześnie zostać uznaną za poważną naukę, czego owocem jest to rozdzielenie aspektu duchowego wyrażającego się w subiektywnym doświadczeniu i "materii" teorii psychologicznej.
a woman with glasses is in front of a sign that says, weddyh swat
Bożonarodzeniowe życzenia od redaktorów e-jungian.pl - e-jungian.pl
Jakiś czas temu w moim jungowskim Towarzystwie pełniłam rolę wysyłającej papierowe kartki świąteczne z okazji Bożego Narodzenia. Gdy zasiadłam za pierwszym razem nad długą listą adresową, opadła mnie bezradność. W jaki sposób mam złożyć życzenia ludziom, o których zapleczu kulturowym tak mało wiem, co łączy różne tradycje religijne tego czasu, do których mogą być przywiązani? …
a man with glasses next to a cat and the words tomk jasinski
Cień - impresje - e-jungian.pl
„Który ja jestem mną?” Coś ogromnego i przytłaczającego towarzyszy podróżnikowi w drodze przez mgłę. To coś jest uważne, jest łagodne, a jednak tak ogromne, że mogłoby go w każdej chwili połknąć. Kto w tym obrazie jest kim? Kto jest Nim a kto Tym? Kto jest podmiotem a kto przedmiotem? Kim jestem ja wobec mojego cienia …
a green book with words written in it
Recenzja: Alchemia. Wprowadzenie do symboliki i psychologii - e-jungian.pl
Recenzja "Alchemii" autorstwa M.-L. von Franz, oryginalnie opublikowana na blogu Inner City Books. Alchemia jest przedmiotem zainteresowania psychologii analitycznej od czasów prac Carla Gustava Junga.
the words are written in black and white
Baśnie w analitycznej praktyce - Irene Berkenbush-Erbe
Baśnie są nośnymi symbolami wyrażającymi doświadczenia wielu stuleci i epok. Dzięki nim możemy odkryć zakorzenienie naszych życiowych problemów w zbiorowej, egzystencjalnej przestrzeni. Za takim sposobem ich rozumienia stoi pojęcie nieświadomości zbiorowej - można powiedzieć, że baśnie są zbiorowymi snami ludzkości.
two older women with white hair and blue eyes smiling at the camera, one has her mouth open
Wywiad z Jan Wiener i Catherine Crowther - redaktorkami książki "Między tradycją a innowacją" - e-jungian.pl
Małgorzata Kalinowska i Tomasz Jasiński, redaktorzy e-jungian, rozmawiają z Jan Wiener i Catherine Crowther o ich nowej książce: Między tradycją a innowacją. Praca analityków jugowskich w różnych kulturach. Wywiad odbył się za pośrednictwem Skype 7-go Sierpnia 2015 Tłumaczenie: Tomek J. Jasiński JW: Jan Wiener CC: Catherine Crowther MK: Małgorzata Kalinowska TJ: Tomek J. Jasiński MK: Naszymi gośćmi są dzisiaj Jan Wiener …
an image of a statue with words in the background that say,'wydarz
Warsztat rozwojowy - Matki i córki
Warsztat rozwojowy dla kobiet zainteresowanych wymiarem matka-córka zarówno w relacjach zewnętrznych, jak i we własnym wewnętrznym świecie. Prowadzenie - Małgorzata Kalinowska, analityk jungowski.
a portrait of a man with glasses is on the side of a white wall in front of a doorway
Daryl Sharp - Wspomnienie o Marie-Louise von Franz
Osobiste wspomnienie o Marie-Louise von Franz napisane po jej śmierci autorstwa analityka jungowskiego Daryla Sharpa, założyciela Inner City Books.
a yellow poster with the words in russian and english on it's bottom corner
Carl Gustav Jung
Carl Gustav Jung
an old photo with two pictures of people in front of a building and the words
Psychologia analityczna w Polsce - e-jungian.pl
Artykuł redaktora e-jungian, Tomasza Jasińskiego, prezentujący zarys rozwoju psychologii analitycznej i psychoanalizy jungowskiej w Polsce.
a person holding up a card with words on it in front of a cityscape
Polska w ruinie - kompleks kulturowy a załamanie czasu
Artykuł na blogu "Psychoanaliza kultury", analizujący z perspektywy psychoanalitycznej slogan Polska w ruinie, który często pojawiał się na poziomie zbiorowej świadomości w tym roku.
old black and white photos are on display
Historia rozwoju psychologii analitycznej
Artykuł redaktora naczelnego serwisu e-jungian, Małgorzaty Kalinowskiej, zarysowujący historię rozwoju psychologii analitycznej.
a yellow poster with the words go ironing, glywna czescia
Greg Mogenson - e-jungian.pl
the front cover of a book with an image of a hand on it's back
From Tradition to Innovation Jungian Analysts Working in Different Cultural Settings
Opublikowana w sierpniu praca zbiorowa From Tradition to Innovation: Jungian Analysts Working in Different Cultural Settings zawiera kolekcję artykułów analityków jungowskich pracujących w obrębie różnych kultur, między innymi w Rosji, Chinach, Polsce, na Litwie, w Południowej Afryce i Meksyku.
a person is walking with a book in their hand
Wideo dokumentujące powstanie wydania Czerwonej Księgi
Wideo reklamujące angielskie wydanie Czerwonej Księgi, przedstawiające między innymi proces jej cyfrowego opracowania przez DigitalFusion. Czerwona Księga jest samym centrum wewnętrznej podróży, którą odbył Carl Gustav Jung w latach 1914-1930, a którą nazwał „konfrontacją z nieświadomością”. Czas pierwotnego jej opracowywania (1913-1914) zbiega się z pierwszym użyciem przez Junga terminu „psychologia analityczna”.
a yellow poster with black text on it
James Hollis - e-jungian.pl
James Hollis o współczesnej kulturze
a man with glasses and beard standing in front of a black background that says tomek jasinskii
Tożsamość jungowska: nowe myśli na stary temat - e-jungian.pl
Tomasz J. Jasiński, redaktor naukowy e-jungian.pl pisząc o powstawaniu magazynu stawia pytanie o tożsamość jungowską, w kontekście znaczenia momentu historycznego, w jakim jest obecnie myśl Carla Gustava Junga.
a book with an orange and red cover on it's front page, which reads wernerzny swiat trumy
Donald Kalsched - Wewnętrzny świat traumy. Archetypowe obrony Jaźni
Pod koniec roku ukaże się jedna z bardziej znanych pozycji w literaturze post-jungowskiej dotyczącej pracy z traumą. Donald Kalsched integruje perspektywę psychologii analitycznej, wywodzącej się z prac C. G. Junga i psychoanalizy, szczególnie teorii relacji z obiektem.
a piece of paper with the number twenty seven on it and an image of a clock
27 października 1901 - Kalendarz C. G. Junga - e-jungian.pl
27 Października 1901: Emil Schwyzer, Człowiek Solarnego Fallusa, zostaje pacjentem kliniki Burgholzli.
three women and a baby are sitting on the ground with their faces painted in different colors
Kompleksy kulturowe - Thomas Singer i Catherine Kaplinsky
Thomas Singer i Catherine Kaplinsky omawiają kompleksy kulturowe. To pojęcie z zakresu współczesnej psychologii analitycznej, wywodzące się z teorii nieświadomości kulturowe ma szerokie zastosowanie zarówno w analizie zjawisk zbiorowych, jak i w pracy klinicznej.
a birdcage with birds flying around it and the words goodbye written in blue
Analiza i aktywizm: społeczny i polityczny wkład psychologii jungowskiej - Rzym, grudzień 2015
Tegoroczna konferencja "Analiza i aktywizm: społeczny i polityczny wkład psychologii jungowskiej" odnosi się do konieczności uwzględnienia procesów społecznych i politycznych z perspektywy psychologii głębi.
a man holding a rock in his hand with words written on it that say,
Rozwój kompleksu ojca - Paola Palmiotto
Paola Palmiotto pisze o filmie “Pożegnania” („Okuribito”), w reżyserii Yojiro Takity, nagrodzonym w 2008 Oskarem za najlepszy film zagraniczny, który jest świetną ilustracją rozwoju kompleksu ojca.
two men sitting at a table talking to each other in front of a green background
Twórczość Karola Gustawa Junga - Jerzy Prokopiuk - NTV Warszawa
Program zrealizowany przez NTV Warszawa. Z Profesorem Jerzym Prokopiukiem na temat twórczości Karola Gustawa Junga rozmawia Tomasz Kołomyjski.
Malgorzata Kalinowska, redaktor naczelny e-jungian.pl pisze o początkach projektu jungowskiego magazynu online, jego pierwszej, międzynarodowej wersji i publikowanej właśnie polskiej wersji.
Wszystko zaczyna się od wyobraźni - e-jungian.pl
Malgorzata Kalinowska, redaktor naczelny e-jungian.pl pisze o początkach projektu jungowskiego magazynu online, jego pierwszej, międzynarodowej wersji i publikowanej właśnie polskiej wersji.
a piece of paper with the number 23 on it is attached to a wallpaper
23 października 1906 - Kalendarz C. G. Junga - e-jungian.pl
23 Października 1906: Jung w liście do Freuda opisał "trudny przypadek" leczony jego metodą: "histeryczną" dwudziestoletnią Rosjankę chorującą od sześciu lat. Tym samym, "ryzykując nudzenie" Freuda, opisał mu przypadek Sabiny Spielrein.
a piece of paper with the number 23 on it is attached to a wallpaper
21 października 1905 - Kalendarz C. G. Junga - e-jungian.pl
21 Października 1905: Pierwszy wykład Junga z dziedziny psychiatrii, zatytułowany: "O psychopatologicznym znaczeniu eksperymentu skojarzeniowego".
the words are written in black on a yellow background
Sam Kimbles - e-jungian.pl
CYTATY_Sam Kimbles