WIZYTY STUDYJNE: Laureat w kategorii instytucjonalnej

Zespół Szkół w Tuchowiczu oraz Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie za projekt wizyty studyjnej "How ICT techniques improve teaching and learning process" Adres strony internetowej: HTTP://STUDYVISITINTUCHOWICZ.BLOGSPOT.COM/
7 Pins10 Followers
Zorganizowanie wizyty studyjnej to również wyzwania – musieliśmy nawiązać współpracę z różnymi instytucjami. Aby osiągnąć sukces, potrzebna była współpraca samorządów – gminy, miasta i starostwa, rady rodziców, rad pedagogicznych i dyrektorów zaangażowanych szkół oraz przedszkoli. Kosztowało nas to wiele wysiłku logistycznego i organizacyjnego, ale podjęty trud spełnił oczekiwania wszystkich uczestników.

Zorganizowanie wizyty studyjnej to również wyzwania – musieliśmy nawiązać współpracę z różnymi instytucjami. Aby osiągnąć sukces, potrzebna była współpraca samorządów – gminy, miasta i starostwa, rady rodziców, rad pedagogicznych i dyrektorów zaangażowanych szkół oraz przedszkoli. Kosztowało nas to wiele wysiłku logistycznego i organizacyjnego, ale podjęty trud spełnił oczekiwania wszystkich uczestników.

Celem projektu było nie tylko nawiązanie i wzmocnienie współpracy między szkołami różnych szczebli w regionie oraz jednostkami samorządu terytorialnego, ale także wymiana doświadczeń na arenie międzynarodowej. Chcieliśmy sprawdzić, czy jako wiejska szkoła położona na wschodzie Polski jesteśmy w stanie przedstawić atrakcyjną ofertę włączenia TIK w proces kształcenia na różnych etapach edukacyjnych.

Celem projektu było nie tylko nawiązanie i wzmocnienie współpracy między szkołami różnych szczebli w regionie oraz jednostkami samorządu terytorialnego, ale także wymiana doświadczeń na arenie międzynarodowej. Chcieliśmy sprawdzić, czy jako wiejska szkoła położona na wschodzie Polski jesteśmy w stanie przedstawić atrakcyjną ofertę włączenia TIK w proces kształcenia na różnych etapach edukacyjnych.

Nasi goście obalili stereotypowy pogląd, że polska szkoła na wsi reprezentuje niski poziom nauczania. Mamy powody do dumy, bo w naszych placówkach zauważono olbrzymi potencjał – podkreślano fakt, że pomimo niewystarczającego, w porównaniu do zachodnich szkół, wyposażenia w pomoce dydaktyczne nie pozostajemy w tyle. Obserwując prace w naszych szkołach, goście podkreślali dobrą znajomość języka angielskiego wśród uczniów, brak barier komunikacyjnych i otwartość w kontaktach interpersonalnych.

Nasi goście obalili stereotypowy pogląd, że polska szkoła na wsi reprezentuje niski poziom nauczania. Mamy powody do dumy, bo w naszych placówkach zauważono olbrzymi potencjał – podkreślano fakt, że pomimo niewystarczającego, w porównaniu do zachodnich szkół, wyposażenia w pomoce dydaktyczne nie pozostajemy w tyle. Obserwując prace w naszych szkołach, goście podkreślali dobrą znajomość języka angielskiego wśród uczniów, brak barier komunikacyjnych i otwartość w kontaktach interpersonalnych.

Prezentacja

Ict in language_teaching_zs_tuchowicz_marcin_kleban

Najbardziej widocznym rezultatem jest zmiana nastawienia nauczycieli i otwarcie na nowe technologie oraz ich udział w wielu organizowanych przez koordynatora szkoleniach z TIK oraz pracy na platformie programu eTwinning. W szkoleniach tych uczestniczyli nauczyciele ze szkół i przedszkoli, którzy prowadzili zajęcia podczas wizyty.

Najbardziej widocznym rezultatem jest zmiana nastawienia nauczycieli i otwarcie na nowe technologie oraz ich udział w wielu organizowanych przez koordynatora szkoleniach z TIK oraz pracy na platformie programu eTwinning. W szkoleniach tych uczestniczyli nauczyciele ze szkół i przedszkoli, którzy prowadzili zajęcia podczas wizyty.

Realizacja tego spotkania utwierdziła nas w przekonaniu, że jako wiejska szkoła pracująca w bardzo trudnych warunkach lokalowych możemy być pionierami we wdrażaniu i wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w realizacji podstawy programowej. Dzięki dyskusjom w międzynarodowym gronie nie tylko poszerzyliśmy własną wiedzę na temat wykorzystywania i stosowania TIK, ale również przekonaliśmy się, że zmierzamy ze swoimi pomysłami metodycznymi we właściwą stronę.

Realizacja tego spotkania utwierdziła nas w przekonaniu, że jako wiejska szkoła pracująca w bardzo trudnych warunkach lokalowych możemy być pionierami we wdrażaniu i wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w realizacji podstawy programowej. Dzięki dyskusjom w międzynarodowym gronie nie tylko poszerzyliśmy własną wiedzę na temat wykorzystywania i stosowania TIK, ale również przekonaliśmy się, że zmierzamy ze swoimi pomysłami metodycznymi we właściwą stronę.

W dniach 3-5 października 2012 r. w powiecie łukowskim odbyła się wizyta studyjna specjalistów z dziedziny edukacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego z różnych krajów Europy (Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Macedonii, Szwecji, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch). Tematem wizyty studyjnej był wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na proces nauczania i uczenia się.

W dniach 3-5 października 2012 r. w powiecie łukowskim odbyła się wizyta studyjna specjalistów z dziedziny edukacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego z różnych krajów Europy (Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Macedonii, Szwecji, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch). Tematem wizyty studyjnej był wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na proces nauczania i uczenia się.

Pinterest
Search