Małgorzata Dzedzyk

Małgorzata Dzedzyk

Uroda cieszy tylko oczy, dobroć jest wartością trwałą....