Nutmeg-pattern by Agnes Kutas-Keresztes

Nutmeg-pattern by Agnes Kutas-Keresztes

"Autumn Whirlpool"-pattern by Natalie Pelykh

"Autumn Whirlpool"-pattern by Natalie Pelykh

"His Golden Lair" -pattern by Kourtney Robinson. Yarn-Malabrigo Finito. I love it!

"His Golden Lair" -pattern by Kourtney Robinson.

"His Golden Lair" -pattern by Kourtney Robinson. Yarn-Malabrigo Finito. I love this shawl!

"His Golden Lair" -pattern by Kourtney Robinson. I love this shawl!

Knitting, Tricot, Stricken, Breien, Cable Knitting, Weaving, Crocheting, Knitting Stitches, Knits

Search, Knitting, Hats, Research, Searching, Tricot, Stricken, Breien, Cable Knitting

Knitting, Tricot, Stricken, Breien, Cable Knitting, Weaving, Crocheting, Knitting Stitches, Knits

Pinterest
Search