Dàn người mẫu khoe nét duyên dáng trong tà áo dài bên những chồng nón lá.

Dàn người mẫu khoe nét duyên dáng trong tà áo dài bên những chồng nón lá.

Vợ chồng nguyên Tổng lãnh sự Pháp tại Việt Nam.

Vợ chồng nguyên Tổng lãnh sự Pháp tại Việt Nam.

Bộ sưu tập áo dài cách tân in những hình ảnh quen thuộc của Hà Nội.

Bộ sưu tập áo dài cách tân in những hình ảnh quen thuộc của Hà Nội.

NSND Trà Giang.

NSND Trà Giang.

Lễ hội áo dài 2016, Áo dài, lan hương, đỗ kỷ, hoàng cúc

Lễ hội áo dài 2016, Áo dài, lan hương, đỗ kỷ, hoàng cúc

Lễ hội áo dài 2016, Áo dài, lan hương, đỗ kỷ, hoàng cúc

Lễ hội áo dài 2016, Áo dài, lan hương, đỗ kỷ, hoàng cúc

Lễ hội áo dài 2016, Áo dài, lan hương, đỗ kỷ, hoàng cúc

Lễ hội áo dài 2016, Áo dài, lan hương, đỗ kỷ, hoàng cúc

Lễ hội áo dài 2016, Áo dài, lan hương, đỗ kỷ, hoàng cúc

Lễ hội áo dài 2016, Áo dài, lan hương, đỗ kỷ, hoàng cúc

Opoczno, central Poland. Image by A.Kubieniec via “Krąg” Ensemble.

Opoczno, central Poland. Image by A.Kubieniec via “Krąg” Ensemble.

Chính thức khai mạc khu trưng bày Festival Áo dài Hà Nội 2016

Chính thức khai mạc khu trưng bày Festival Áo dài Hà Nội 2016

Pinterest • Światowy katalog pomysłów
Szukaj