More ideas from Dragomira
Życie w grodzie

'similar to medieval nations ('this ref.), prob'ly most closely similar to Traladara/Karameikos. [Życie w grodzie]

Pojemnik z poroża jelenia, zdobiony rytym ornamentem koncentrycznych kół. Prawdopodobnie używany do przechowywania przypraw korzennych lub soli. Ostrów Lednicki. X wiek. MPP w Lednicy.

Pojemnik z poroża jelenia, zdobiony rytym ornamentem koncentrycznych kół. Prawdopodobnie używany do przechowywania przypraw korzennych lub soli. Ostrów Lednicki. X wiek. MPP w Lednicy.

Slavic jewellery - Part of a burial treasure from Lisówka, Poland, dated to early 10th century: necklace.

Slavic jewellery - Part of a burial treasure from Lisówka, Poland, dated to early century: necklace.

Childs, embroidered leather shoe from Gdańsk from the 11th-12th century

Childs, embroidered leather shoe from Gdansk from the eleventh-twelfth century

Projektowanie / Konstrukcja / Szycie Iwakki: Dawne szewstwo

Projektowanie / Konstrukcja / Szycie Iwakki: Dawne szewstwo

Poland - West Slavs - temple ring (fragment), 10th-11th century | Katalog MNK

Poland - West Slavs - temple ring (fragment), 10th-11th century | Katalog MNK

Slavic shoes form Opole (Poland) (1-5), Novgorod (6-8) and Stará Ladoga (9)

Slavic shoes form Opole (Poland) Novgorod and Stará Ladoga

Stitches used by shoemakers - finds from Wrocław, Poland.  Culture: Slavic (West Slavs - early Polish state - Silesian Piasts)  Timeline: 11th-13th centuries  Source: Agnieszka Samsonowicz “Wytwórczość skórzana w Polsce wczesnofeudalnej”, 1982.

Stitches used by shoemakers - finds from Wrocław, Poland.

Stitches used by shoemakers - finds from Opole, Poland.  Culture: Slavic (West Slavs - early Polish state - Silesian Piasts)  Timeline: 10th-12th centuries  Source: Agnieszka Samsonowicz “Wytwórczość skórzana w Polsce wczesnofeudalnej”, 1982.

Stitches used by shoemakers - finds from Opole, Poland.

Set of tools used by saddlers/shoemakers found in Wrocław, Poland.  Culture: Slavic (West Slavs - early Polish state - Silesian Piasts)  Timeline: 11th-13th centuries  Source: Agnieszka Samsonowicz “Wytwórczość skórzana w Polsce wczesnofeudalnej”, 1982.

Set of tools used by saddlers/shoemakers found in Wrocław, Poland.