Dorota Zawiślańska
Dorota Zawiślańska
Dorota Zawiślańska

Dorota Zawiślańska

  • Szczecin

W jed­nej chwi­li można stać się z ko­biety mężczyzną, z bo­gate­go bied­nym, z mądre­go głupim i na od­wrót, po­nieważ dla każde­go chwi­la trwa inaczej.