Painting&drawing

Painting&drawing

Publikuję tu wyłącznie własną twórczość. Zazwyczaj używam farb olejnych, pasteli olejnych i kredek. Kontakt: GG - 4685760