Dianthus
Więcej pomysłów od użytkownika Dianthus
Dlatego w Chicago miałam mindfuck po całości: jezioro Michigan zaczyna się zaraz za linią wieżowców. Jest wielkie city i zaraz za nim zaczyna się wielka woda. I ta wielka woda to nie jest ocean. Wypatrywałam drugiego brzegu, a fakt że go nie widziałam, zrzucałam na pogodę – na pewno w słoneczny dzień byłoby widać St Joseph. 70 km w linii prostej stąd. Na pewno.

Dlatego w Chicago miałam mindfuck po całości: jezioro Michigan zaczyna się zaraz za linią wieżowców. Jest wielkie city i zaraz za nim zaczyna się wielka woda. I ta wielka woda to nie jest ocean. Wypatrywałam drugiego brzegu, a fakt że go nie widziałam, zrzucałam na pogodę – na pewno w słoneczny dzień byłoby widać St Joseph. 70 km w linii prostej stąd. Na pewno.

NYC Neighborhoods

NYC Neighborhoods

NYC: Day to Night. www.truefleet.co.uk

NYC: Day to Night. www.truefleet.co.uk

St Mary's Basilica, Krakow, Poland

St Mary's Basilica, Krakow, Poland

Ko­piec Ko­ściusz­ki, któ­re­go usy­py­wa­nie za­koń­czo­no w 1823 r. W XIX w. w trak­cie two­rze­nia twier­dzy Kra­ków i wzno­sze­nia roz­le­głe­go fortu Ko­ściusz­ko, Au­stria­cy zbu­do­wa­li u pod­nó­ża kopca neo­go­tyc­ką ka­pli­cę bł. Bro­ni­sła­wy wg pro­jek­tu Fe­lik­sa Księ­żar­skie­go

Ko­piec Ko­ściusz­ki, któ­re­go usy­py­wa­nie za­koń­czo­no w 1823 r. W XIX w. w trak­cie two­rze­nia twier­dzy Kra­ków i wzno­sze­nia roz­le­głe­go fortu Ko­ściusz­ko, Au­stria­cy zbu­do­wa­li u pod­nó­ża kopca neo­go­tyc­ką ka­pli­cę bł. Bro­ni­sła­wy wg pro­jek­tu Fe­lik­sa Księ­żar­skie­go

http://architrav.pl/szlak-piastowski/

http://architrav.pl/szlak-piastowski/

Widok na Gudhjem

Widok na Gudhjem

Pocztówkowa Izera koło Hali Izerskiej

Pocztówkowa Izera koło Hali Izerskiej

kościół św Prokopa- Strzelno

kościół św Prokopa- Strzelno