Monika Kałużna

Monika Kałużna

Uwielbiam siedzieć i sączyć harbatę.