Krzysiek Ka

Krzysiek Ka

"Nie żałuj, nig­dy nie żałuj, że mogłeś coś zro­bić w życiu, a te­go nie zrobiłeś. Nie zro­biłeś, bo nie mogłeś".