Dandy Stork

Dandy Stork

Bądź niepowtarzalny. Wyróżnij się pozytywnie z tłumu.
Dandy Stork