Damian Buniak
More ideas from Damian
Utylizacja a recykling

Utylizacja a recykling

Działalność związana z odpadami musi być zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

Działalność związana z odpadami musi być zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

Szybkie zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji środowiskowej

Szybkie zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji środowiskowej

Strony w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Strony w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Rozbudowa fermy wymaga uzyskania decyzji środowiskowej

Rozbudowa fermy wymaga uzyskania decyzji środowiskowej

Kiedy powstaje szkoda w środowisku

Kiedy powstaje szkoda w środowisku

Odpowiedzialność za działalność bez pozwolenia emisyjnego

Odpowiedzialność za działalność bez pozwolenia emisyjnego

Kolejna zmiana dotycząca wycinki drzew – ustawa o ochronie przyrody

Kolejna zmiana dotycząca wycinki drzew – ustawa o ochronie przyrody

Pozwolenie wodnoprawne przed inwestycją, a nie po jej wykonaniu

Pozwolenie wodnoprawne przed inwestycją, a nie po jej wykonaniu

Zgodność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z planem miejscowym

Zgodność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z planem miejscowym