Dagmara Prałat
Dagmara Prałat
Dagmara Prałat

Dagmara Prałat

stałość w zmienności.