Dagmara Prałat

Dagmara Prałat

stałość w zmienności.