Kinya Str

Kinya Str

szybko mówię, szybko myślę, szybko działam, ot cała ja
Kinya Str