CPR -Centrum Produkcji Reklamowej

CPR -Centrum Produkcji Reklamowej

www.cpr.pl
53-609 Wrocław ul. Fabryczna 19 / Centrum Produkcji Reklamowej Sp. z o.o. powstała w 2005 roku, wyodrębniona jako część produkcyjna grupy marketingowej CzART
CPR -Centrum Produkcji Reklamowej