Meble z bazaltu

Jedyne takie na świe­cie stwo­rzone dzięki opa­ten­to­wa­nej tech­no­lo­gii – design i naj­wyż­sza jakość wyko­na­nia przy­kuwa uwagę, pra­gnie­nie by ją mieć rośnie bez końca kiedy poczyta się o wła­ści­wo­ściach materiału. EKOMEBEL — 100% z natu­ral­nych surowców Wytrzy­mały mate­riał 3 razy moc­niej­szy od stali Wyko­nane ręcznie
25 Piny22 Obserwujący
W MANU NEST możemy uło­żyć różno kolo­rowe poduszki lub koc, które upięk­szą nasze gniazdo i dostar­czą jesz­cze wię­cej przy­jem­no­ści z użyt­ko­wa­nia. Gniazdo można powie­sić na drze­wie albo na spe­cjal­nym sto­jaku lub tez przy­mo­co­wać do sufitu.

W MANU NEST możemy uło­żyć różno kolo­rowe poduszki lub koc, które upięk­szą nasze gniazdo i dostar­czą jesz­cze wię­cej przy­jem­no­ści z użyt­ko­wa­nia. Gniazdo można powie­sić na drze­wie albo na spe­cjal­nym sto­jaku lub tez przy­mo­co­wać do sufitu.

White Manu Nest hanging chair at TKACHI. Furniture by Maffam Freeform

White Manu Nest hanging chair at TKACHI. Furniture by Maffam Freeform

Eks­klu­zywne wiszące gniazdo z włókna bazal­to­wego jest dosko­na­łym pomy­słem zarówno do wnętrz jak i do ogrodu lub na taras. Wyjąt­kowo bez­pieczne i wytrzy­małe, jest w sta­nie utrzy­mać cię­żar do 220kg, kiedy samo waży zale­d­wie 15 kg. Dzieci uwiel­biają się huś­tać, więc gniazdo MANU NEST będzie dosko­na­łym, bez­piecz­nym  miej­scem do zabawy, z któ­rego może korzy­stać nawet kil­koro dzieci.

Eks­klu­zywne wiszące gniazdo z włókna bazal­to­wego jest dosko­na­łym pomy­słem zarówno do wnętrz jak i do ogrodu lub na taras. Wyjąt­kowo bez­pieczne i wytrzy­małe, jest w sta­nie utrzy­mać cię­żar do 220kg, kiedy samo waży zale­d­wie 15 kg. Dzieci uwiel­biają się huś­tać, więc gniazdo MANU NEST będzie dosko­na­łym, bez­piecz­nym miej­scem do zabawy, z któ­rego może korzy­stać nawet kil­koro dzieci.

Kolorowy zawrót głowy - teraz możecie mieć nasze meble z lawy wulkanicznej w dowolnym kolorze.

Kolorowy zawrót głowy - teraz możecie mieć nasze meble z lawy wulkanicznej w dowolnym kolorze.

Stojak na wino Multi to oryginalny, piękny, unikatowy element wyposażenia domu każdego prawdziwego kolekcjonera najlepszych gatunków win. Znajdzie się tu miejsce nawet na 14 butelek najlepszego wina.

Stojak na wino Multi to oryginalny, piękny, unikatowy element wyposażenia domu każdego prawdziwego kolekcjonera najlepszych gatunków win. Znajdzie się tu miejsce nawet na 14 butelek najlepszego wina.

Stół KING TABLE jest niezbędnym uzupełnieniem do zestawu foteli MANU KING. Razem tworzą unikatowy komplet mebli z bazaltu

Stół KING TABLE jest niezbędnym uzupełnieniem do zestawu foteli MANU KING. Razem tworzą unikatowy komplet mebli z bazaltu

Bazaltowe Krzesło Stranger może zostać użyte jako siedzisko ale też jako oparcie dla stóp. Idealne w komplecie z fotelem Lucky Whale lub innymi z kolekcji Meble ogrodowe z lawy wulkanicznej

Bazaltowe Krzesło Stranger może zostać użyte jako siedzisko ale też jako oparcie dla stóp. Idealne w komplecie z fotelem Lucky Whale lub innymi z kolekcji Meble ogrodowe z lawy wulkanicznej

Fotel ma słu­żyć jako dosko­nałe i stabilne miej­sce wypo­czynku, a jego duże wymiary, zagłó­wek i pod­ło­kiet­niki zapew­niają mak­sy­malny kom­fort. Owalne kształty uspo­ka­jają i relak­sują.

Fotel ma słu­żyć jako dosko­nałe i stabilne miej­sce wypo­czynku, a jego duże wymiary, zagłó­wek i pod­ło­kiet­niki zapew­niają mak­sy­malny kom­fort. Owalne kształty uspo­ka­jają i relak­sują.

Exclusive basalt fibre hanging chair for garden patio or indoors.Each chair is handnade - unique, safe and strudy. Manu Nest is available in version black and white.

Exclusive basalt fibre hanging chair for garden patio or indoors.Each chair is handnade - unique, safe and strudy. Manu Nest is available in version black and white.

Ekologiczne gniazdo z lawy wulkanicznej znakomicie wygląda również we wnętrzach.

Ekologiczne gniazdo z lawy wulkanicznej znakomicie wygląda również we wnętrzach.

Pinterest
Szukaj