Akcesoria do ogrodu

prysznice ogrodowe, grille, paleniska
13 Piny21 Obserwujący
Donice z kolek­cji Soto­mon z treliażem, który rzuca bajeczne pasia­ste cie­nie w sło­neczne dni. Two­rzą ide­alny ekran pry­wat­no­ści we wnę­trzu i na zewnątrz budyn­ków, małych bal­ko­nów i tara­sów

Donice z kolek­cji Soto­mon z treliażem, który rzuca bajeczne pasia­ste cie­nie w sło­neczne dni. Two­rzą ide­alny ekran pry­wat­no­ści we wnę­trzu i na zewnątrz budyn­ków, małych bal­ko­nów i tara­sów

pin 1
Skrzy­nia Forte to dosko­nałe roz­wią­za­nie na prze­cho­wy­wa­nie podu­szek, jak rów­nież innych akce­so­riów ogro­do­wych także w okre­sie zimo­wym.

Skrzy­nia Forte to dosko­nałe roz­wią­za­nie na prze­cho­wy­wa­nie podu­szek, jak rów­nież innych akce­so­riów ogro­do­wych także w okre­sie zimo­wym.

Donica Flowerbox służy do hodowania roślin w ogrodzie i jest równocześnie pięknym elementem dekoracyjnym

Donica Flowerbox służy do hodowania roślin w ogrodzie i jest równocześnie pięknym elementem dekoracyjnym

Funk­cjo­nalny prysz­nic ogro­dowy pozwala na czer­pa­nie przy­jem­no­ści jaką daje orzeź­wia­jąca kąpiel w upalne dni lub zabawa

Funk­cjo­nalny prysz­nic ogro­dowy pozwala na czer­pa­nie przy­jem­no­ści jaką daje orzeź­wia­jąca kąpiel w upalne dni lub zabawa

Skrzynia EL pecho  wyko­nana została z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL, które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć, wysoka i niska tem­pe­ra­tura, zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia

Skrzynia EL pecho wyko­nana została z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL, które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć, wysoka i niska tem­pe­ra­tura, zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia

Blask ognia zamknięty w noc­nej lam­pie cudow­nie oświe­tli nasze oto­cze­nie, doda bla­sku i stwo­rzy nastrój. Świeca w latarni Light/Night może być zamon­to­wana swo­bod­nie lub przy­mo­co­wana

Blask ognia zamknięty w noc­nej lam­pie cudow­nie oświe­tli nasze oto­cze­nie, doda bla­sku i stwo­rzy nastrój. Świeca w latarni Light/Night może być zamon­to­wana swo­bod­nie lub przy­mo­co­wana

Prysznic UNO jest pro­sty, ele­gancki o kwa­dra­to­wym pro­filu ze stali nie­rdzew­nej. Wyróż­nia się uni­ka­to­wym wyglą­dem

Prysznic UNO jest pro­sty, ele­gancki o kwa­dra­to­wym pro­filu ze stali nie­rdzew­nej. Wyróż­nia się uni­ka­to­wym wyglą­dem

Ekskluzywny świecznik Modus nie tylko do ogrodu, na taras ale także do wnętrz

Ekskluzywny świecznik Modus nie tylko do ogrodu, na taras ale także do wnętrz

Funkcjonalny parasol Autoscope gwarantuje niezawodność dzięki niezmiernie łatwej obsłudze otwierania i zamykania oraz designie za sprawą nowatorskiej tkaninie.

Funkcjonalny parasol Autoscope gwarantuje niezawodność dzięki niezmiernie łatwej obsłudze otwierania i zamykania oraz designie za sprawą nowatorskiej tkaninie.

Parasol Premium wyróżnia się niezwykłą trwałością i stabilnością za sprawą konstrukcji aluminiowej i tkaniny odpornej na działania warunków atmosferycznych.

Parasol Premium wyróżnia się niezwykłą trwałością i stabilnością za sprawą konstrukcji aluminiowej i tkaniny odpornej na działania warunków atmosferycznych.

Pinterest • Światowy katalog pomysłów
Szukaj