Pinterest • Światowy katalog pomysłów

Włocławek • kujawsko-pomorskie • pocztówka Włocławek • Kuyavian –Pomeranian • a postcard

1

W I D O K Ó W K I

stowarzyszenieladowarka.pl

"kamień pamięci" - ulotka o włocławskich Żydach • powstanie w getcie warszawskim "stones of memory" - a leaflet about Wloclawek Jews • Warsaw Ghetto Uprising

1

K A M I E Ń P A M I Ę C I

stowarzyszenieladowarka.pl

Włocławek • kujawsko-pomorskie • pocztówka Włocławek • Kuyavian –Pomeranian • a postcard

1

W I D O K Ó W K I

stowarzyszenieladowarka.pl

od Foursquare

Włocławek

Wypady rowerowe tak nas uskrzydliły, że czasem bawimy się w design... Kujawy nas inspirują! • Kuyavian-Pomeranian • prostokąt - lekko faliste, nizinne ukształtowanie terenu • pasy żółci i zieleni - tradycyjne krajobrazy pól upranych • rectangle - slightly wavy, lowland area • stripes of yellow and green - the traditional landscapes of farmland for Kujawy in central Poland

Zapisane przez

Dominik Cieślikiewicz

Plakat dla polskiego rocka

Zapisane przez

Dominik Cieślikiewicz

N A V I T R I P • połączenie wycieczki rowerowej, gry miejskiej i łamigłówki • Uczestników prowadzi specjalna ikonograficzna mapa • N A V I T R I P • a combination of a cycling tour, playing urban and puzzles • Participants leads iconographic map

N A V I T R I P

stowarzyszenieladowarka.pl

od Foursquare

Włocławek

SZLAK Włocławek Tourist TRAIL Wloclawek

Zapisane przez

Dominik Cieślikiewicz

"kartki z kalendarza" • Włocławek w II wojnie światowej • "pages from the calendar" • Wloclawek in World War II

K A R T K I Z K A L E N D A R Z A

stowarzyszenieladowarka.pl

Minimalistyczna forma wpisana w barwy i kształt polskiej flagi. Dwa prostokąty, mające symbolizować pedały rowerowe, nawiązują go charakteru Rajdu Walecznych.

Przypięte z

stowarzyszenieladowarka.pl

od Foursquare

Włocławek

Małe natchnienie i nasza propozycja na logo Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego • Rowing Society in Wloclawek

Zapisane przez

Dominik Cieślikiewicz