Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu

Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu

www.cezis.pl
ul. Mikusza 4, 48-810 Zabrze / Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu jest kompleksowym ośrodkiem świadczącym usługi z zakresu żywienia i sportu oraz szeroko pojętej edukacji prozdrowotnej.
Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu