Centrum Dialogu Łódź

Centrum Dialogu Łódź

Łódź, Poland / Organizujemy wydarzenia wielokulturowe i upamiętniające, wykłady otwarte i lekcje, wystawy, koncerty i przedstawienia, wydajemy książki