Projects with glass fittings | Realizacje z użyciem okuć do szkła

Examples of projects realized using glass fittings of CDA Poland. Przykłady projektów realizowanych z użyciem okuć do szkła CDA Polska.
35 Pins6 Followers
Bathroom ideas - Colored glass will also work in the bathroom. It not only protects the walls, but also adds a modern style to the interior. | Pomysły na łazienkę - Kolorowe szkło sprawdzi się również w łazience. Nie tylko zabezpieczy ściany, ale doda również nowoczesnego stylu wnętrzu. / Glass fittings: CDA Poland | Okucia do szkła: CDA Polska

Bathroom ideas - Colored glass will also work in the bathroom. It not only protects the walls, but also adds a modern style to the interior. | Pomysły na łazienkę - Kolorowe szkło sprawdzi się również w łazience. Nie tylko zabezpieczy ściany, ale doda również nowoczesnego stylu wnętrzu. / Glass fittings: CDA Poland | Okucia do szkła: CDA Polska

lass door with dark, glass pane | Szklane drzwi z wykorzystaniem ciemnej tafli / Glass fittings: CDA Poland | Okucia do szkła: CDA Polska

lass door with dark, glass pane | Szklane drzwi z wykorzystaniem ciemnej tafli / Glass fittings: CDA Poland | Okucia do szkła: CDA Polska

A glass wall with a delicate print separates the cabinet from the rest of the room. This solution will give the interior a modern character and will not reduce the flow of light. | Szklana ściana z delikatnym nadrukiem pozwala oddzielić gabinet od reszty pomieszczenia. Takie rozwiązanie doda wnętrzu nowoczesnego charakteru i nie ograniczy przepływu światła / Glass fittings: CDA Poland | Okucia do szkła: CDA Polska

A glass wall with a delicate print separates the cabinet from the rest of the room. This solution will give the interior a modern character and will not reduce the flow of light. | Szklana ściana z delikatnym nadrukiem pozwala oddzielić gabinet od reszty pomieszczenia. Takie rozwiązanie doda wnętrzu nowoczesnego charakteru i nie ograniczy przepływu światła / Glass fittings: CDA Poland | Okucia do szkła: CDA Polska

Sliding systems is a perfect solution for homes and offices. They fit into industrial, minimalist and rustic interiors. It's enough to use colored glass. | Systemy przesuwne do doskonałe rozwiązanie do domów jak i biur. Pasują do wnętrz industrialnych, minimalistycznych jak i w rustykalnym stylu. Wystarczy, że zastosujemy kolorowe szkło. / Glass fittings: CDA Poland | Okucia do szkła: CDA Polska

Sliding systems is a perfect solution for homes and offices. They fit into industrial, minimalist and rustic interiors. It's enough to use colored glass. | Systemy przesuwne do doskonałe rozwiązanie do domów jak i biur. Pasują do wnętrz industrialnych, minimalistycznych jak i w rustykalnym stylu. Wystarczy, że zastosujemy kolorowe szkło. / Glass fittings: CDA Poland | Okucia do szkła: CDA Polska

Glass is an elegant, subtle material that fits the interior in any style. That is why it is used in offices, apartments and shopping malls. Glass panels or glass doors can be fastened with the help of small fittings, such as those from the Como collection. | Szkło to elegancki, subtelny materiał, który pasuje do wnętrza w każdym stylu. Dlatego wykorzystuje się go w biurach, mieszkaniach oraz galeriach handlowych. Szklane panele lub szklane drzwi mocować można z pomocą niewielkich okuć, jak…

Glass is an elegant, subtle material that fits the interior in any style. That is why it is used in offices, apartments and shopping malls. Glass panels or glass doors can be fastened with the help of small fittings, such as those from the Como collection. | Szkło to elegancki, subtelny materiał, który pasuje do wnętrza w każdym stylu. Dlatego wykorzystuje się go w biurach, mieszkaniach oraz galeriach handlowych. Szklane panele lub szklane drzwi mocować można z pomocą niewielkich okuć, jak…

Colored glass fits perfectly into minimalist, bright interiors. Just like the house in Długołęka, where our Terno sliding system was used. | Kolorowe szkło doskonale pasuje do minimalistycznych, jasnych wnętrz. Tak jak w domu w Długołece, w którym wykorzystano nasz system przesuwny Terno. / Glass fittings: CDA Poland | Okucia do szkła:  CDA Polska

Colored glass fits perfectly into minimalist, bright interiors. Just like the house in Długołęka, where our Terno sliding system was used. | Kolorowe szkło doskonale pasuje do minimalistycznych, jasnych wnętrz. Tak jak w domu w Długołece, w którym wykorzystano nasz system przesuwny Terno. / Glass fittings: CDA Poland | Okucia do szkła: CDA Polska

Elegant sliding system with colored glass in one of Wroclaw Platinum lofts |Elegancki system przesuwny z kolorowym szkłem w jednym z wrocławskich loftów Platinum / Glass fittings: CDA Poland | Okucia do szkła: CDA Polska

Elegant sliding system with colored glass in one of Wroclaw Platinum lofts |Elegancki system przesuwny z kolorowym szkłem w jednym z wrocławskich loftów Platinum / Glass fittings: CDA Poland | Okucia do szkła: CDA Polska

A functional sliding system can successfully replace a glass door. A functional sliding system can successfully replace a glass door. Elegant, minimalist handles will add style to it. | Funkcjonalny system przesuwny może z powodzeniem zastąpić szklane drzwi. Stylu dodadzą mu eleganckie, minimalistyczne uchwyty. / Glass fittings: CDA Poland | Okucia do szkła: CDA Polska

Okucia do szkła hartowanego – wysokiej jakości

An example of a modern office - a suspended glass ceiling in the IBM office in Wroclaw was installed with the help of Piemonte fittings | Przykład nowoczesnego biura - podwieszany szklany sufit we wrocławskim biurze IBM zainstalowano z pomocą okuć Piemonte / Glass fittings: CDA Poland | Okucia do szkła: CDA Polska

An example of a modern office - a suspended glass ceiling in the IBM office in Wroclaw was installed with the help of Piemonte fittings | Przykład nowoczesnego biura - podwieszany szklany sufit we wrocławskim biurze IBM zainstalowano z pomocą okuć Piemonte / Glass fittings: CDA Poland | Okucia do szkła: CDA Polska

The glazed conference room was built with the help of glass walls installed in the Lazio profiles | Przeszklona sala konferencyjna powstała z pomocą szklanych ścian zainstalowanych w profilach Lazio / Glass fittings: CDa Poland | Okucia do szkła: CDA Polska

The glazed conference room was built with the help of glass walls installed in the Lazio profiles | Przeszklona sala konferencyjna powstała z pomocą szklanych ścian zainstalowanych w profilach Lazio / Glass fittings: CDa Poland | Okucia do szkła: CDA Polska

Slide and fold system are often used as entry to the sales salons. An example of this is the Cuprum shopping center, in which our SLF300 system was used. | Systemy składano - przesuwne wykorzystywane są często jako wejścia do salonów sprzedażowych. Przykładem tego jest centrum handlowe Cuprum, w którym wykorzystano nasz system SLF300. / Glass fittings: CDA Poland | Okucia do szkła: CDA Polska

Slide and fold system are often used as entry to the sales salons. An example of this is the Cuprum shopping center, in which our SLF300 system was used. | Systemy składano - przesuwne wykorzystywane są często jako wejścia do salonów sprzedażowych. Przykładem tego jest centrum handlowe Cuprum, w którym wykorzystano nasz system SLF300. / Glass fittings: CDA Poland | Okucia do szkła: CDA Polska

Sliding system is the perfect solution for both the office and the apartment. It can successfully replace the door and sometimes even the entire wall | System przesuwny to doskonałe rozwiązanie zarówno do biura, jak i mieszkań. Z powodzeniem może on zastąpić drzwi a czasem nawet całą ścianę / Glass fittings: CDA Poland | Okucia do szkła: CDA Polska

Sliding system is the perfect solution for both the office and the apartment. It can successfully replace the door and sometimes even the entire wall | System przesuwny to doskonałe rozwiązanie zarówno do biura, jak i mieszkań. Z powodzeniem może on zastąpić drzwi a czasem nawet całą ścianę / Glass fittings: CDA Poland | Okucia do szkła: CDA Polska

Glass wall nest to stairs in a detached house | Szklana ścianka obok schodów w  domku jednorodzinnym / Glass fittings: CDA Poland | Okucia do szkła: CDA Polska

Glass wall nest to stairs in a detached house | Szklana ścianka obok schodów w domku jednorodzinnym / Glass fittings: CDA Poland | Okucia do szkła: CDA Polska

Modern architecture - Glass facade of the Victoria shopping gallery in Wałbrzych, made with the help of point fittings. | Współczesna architektura - Szklana fasada galerii handlowej Victoria w Wałbrzychu, wykonana z pomocą okuć puntkowych. / Glass fittings: CDA Poland | Okucia do szkła: CDA Polska

Modern architecture - Glass facade of the Victoria shopping gallery in Wałbrzych, made with the help of point fittings. | Współczesna architektura - Szklana fasada galerii handlowej Victoria w Wałbrzychu, wykonana z pomocą okuć puntkowych. / Glass fittings: CDA Poland | Okucia do szkła: CDA Polska

Sliding system is an excellent way to divide an office into smaller offices as well as to split the conference room from the rest of the room. | System przesuwny to doskonały sposób na podzielenie biura na mniejsze biura, jak również odzielenie sali konferencyjnej od reszty pomieszczeń / Glass fittings: CDA Polska | Okucia do szkła: CDA Polska

Sliding system is an excellent way to divide an office into smaller offices as well as to split the conference room from the rest of the room. | System przesuwny to doskonały sposób na podzielenie biura na mniejsze biura, jak również odzielenie sali konferencyjnej od reszty pomieszczeń / Glass fittings: CDA Polska | Okucia do szkła: CDA Polska

Pinterest
Search