Pinterest • Światowy katalog pomysłów

Be like a movie star

Zas­kocz mnie bi­ciem ser­ca, a zas­koczę Cię me­lodią która do niego pasuje...
17 Piny32 Obserwujący

Tyl­ko Ty je­dyny wiesz ja­ka me­lodia płynie z me­go serca..

Ser­ce zaczy­na bić mi moc­niej, gdy słyszę Twój głos.

Ser­ce jest jak skrzyp­ce, a uczu­cia smyczkiem, który układa je­go me­lodię ...

Nieje­den człowiek chciałby uciec tam, gdzie szczęście trzy­ma nadzieję za rękę, a wiatr me­lodię miłości nuci.

Nie zagłuszaj te­go, co w To­bie gra, bo może oka­zać się, że to będzie mu­zyka Two­jego życia!

Pozwól mi stać się me­lodią, która wpra­wi twe ser­ce w zakłopo­tanie..

Pośród bro­katu gwiazd, księżyc zacza­rował rozświet­lo­ne dłonie.

Każdy w życiu miewa pauzę sa­mot­ności po której następują naj­piękniej­sze melodie.

Mogłabym mil­czeć i słuchać jak Two­je ser­ce bije.

W me­lodii naj­trwa­lej za­pisują się wspom­nień brylanty.