Pinterest • Światowy katalog pomysłów

Be like a movie star

17 Piny32 Obserwujący
Zas­kocz mnie bi­ciem ser­ca, a zas­koczę Cię me­lodią która do niego pasuje...
....

....

Jes­teś te­matem melodii, nutą grzechu w kieliszku.

Jes­teś te­matem melodii, nutą grzechu w kieliszku.

Tyl­ko me­lodia wie jak trwać i przy­pomi­nać Ciebie...

Tyl­ko me­lodia wie jak trwać i przy­pomi­nać Ciebie...

Naj­piękniej­sze me­lodie kom­po­nuje serce.

Naj­piękniej­sze me­lodie kom­po­nuje serce.

Ulu­bioną me­lodią jest bi­cie Twe­go ser­ca w op­ra­wie me­go oddechu...

Ulu­bioną me­lodią jest bi­cie Twe­go ser­ca w op­ra­wie me­go oddechu...

Tyl­ko Ty je­dyny wiesz ja­ka me­lodia płynie z me­go serca..

Tyl­ko Ty je­dyny wiesz ja­ka me­lodia płynie z me­go serca..

W me­lodii naj­trwa­lej za­pisują się wspom­nień brylanty.

W me­lodii naj­trwa­lej za­pisują się wspom­nień brylanty.

Każdy w życiu miewa pauzę sa­mot­ności po której następują naj­piękniej­sze melodie.

Każdy w życiu miewa pauzę sa­mot­ności po której następują naj­piękniej­sze melodie.