Klaudia Napierała

Klaudia Napierała

Klaudia Napierała
More ideas from Klaudia
Ser­ce jest jak skrzyp­ce, a uczu­cia smyczkiem, który układa je­go me­lodię ...

Ser­ce jest jak skrzyp­ce, a uczu­cia smyczkiem, który układa je­go me­lodię .

W me­lodii naj­trwa­lej za­pisują się wspom­nień brylanty.

W me­lodii naj­trwa­lej za­pisują się wspom­nień brylanty.

Tyl­ko me­lodia wie jak trwać i przy­pomi­nać Ciebie...

Tyl­ko me­lodia wie jak trwać i przy­pomi­nać Ciebie.

Jes­teś te­matem melodii, nutą grzechu w kieliszku.

Jes­teś te­matem melodii, nutą grzechu w kieliszku.

Movie Stars

....

Pod tym zdjęciem umieść link do swojej tablicy konkursowej.