bwawrzyniak
More ideas from bwawrzyniak
5 bezpłatnych narzędzi do tworzenia multimediów w szkole

FilmImpact Free Demo Transitions Premiere Pro and FCP FilmIpmact except full paid version of high quality transitions for Adobe Premiere Pro and FCP

Programowanie i algorytmy

Programowanie i algorytmy

"Programowanie równoległe i asynchroniczne w C# 5.0"   #helion #ksiazka #IT #programowanie

"Programowanie równoległe i asynchroniczne w C# 5.0" #helion #ksiazka #IT #programowanie

"C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II"  #helion #ksiazka #IT #programowanie #C++ #informatyka

C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych.

"Biblioteki Qt. Zaawansowane programowanie przy użyciu C++"  #ksiazka #programowanie #c++ #ksiazka

Zaawansowane programowanie przy użyciu C++

C# [Optional] parametr w metodach

Part 70 Making method parameters optional by using OptionalAttribute