Trading

Collection by Jarek

15 
Pins
Średnia stopa zwrotu z inwestycji w IPO w latach 2005-2014

4 kroki do zarabiania na IPO - Blog Squaber

Jakie są 4 kroki do zarabiania na IPO? Czy debiuty giełdowe są dobrą okazją inwestycyjną? Czy ceny akcji zawsze rosną po debiucie? Kiedy sprzedać akcje?

Test strategii tanich spółek dywidendowych

Test strategii tanich spółek dywidendowych

Jak rozpoznać tanią spółkę? Należy przyrównać giełdową kapitalizację spółki (czyli cenę jaką musielibyśmy zapłacić za wykupienie c...

Dywidenda | KGHM Strona korporacyjna Ppt Design, Bar Chart

Dywidenda

Polityka dywidendowa Polityka Dywidend KGHM Polska Miedź S.A. stanowi element zapewnienia równowagi pomiędzy wypłacaną kwotą dywidend a możliwościami efektywnego inwestowania wypracowanych przez Spółkę środków. Polityka Dywidend KGHM Polska Miedź S.A. zakłada, iż Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do jednej trzeciej jednostkowego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej Spółki oraz Grupy…

Dzienna zmienność EUR/USD

Analiza statystyczna zmienności na rynku Forex - Analizy Investio

Analiza statystyczna zmienności na rynku Forex pozostaje wciąż szeroko nieporuszanym tematem zarówno przez traderów jak i analityków.

Strzelam FOH-a (29-VIII)

Strona główna Blox.pl

Komentarze giełdowe Jacka Borawskiego, analityka Domu Maklerskiego Banku BPS

KGHM Infografika na 18 rocznicę debiutu

INFOGRAFIKA - 10 niezwykłych faktów o KGHM w 18 rocznicę debiutu

Dokładnie 18 lat temu tj. 10 lipca 1997 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutował KGHM Polska Miedź. Z okazji osiemnastki przygotowaliśmy dziesięć niezwykłych faktów na temat spółki. KGHM to zdecydowanie jedna z najbardziej wyróżniających się spółek na polskiej giełdzie. Jedyna Polska globalna spółka z prawdziwego zdarzenia. Niektóre, zwłaszcza te dotyczące wypłaconych dywidend i kursu akcji w IPO, fakty jakie udało nam się zebrać mogą zaskoczyć.

Tabela 2: Ilość aktywnych rachunków maklerskich na GPW. Źródło GPW.

W I kwartale 2015 akcje w portfelu posiadało 55% dorosłych amerykanów. Ilu jest inwestorów giełdowych w Polsce?

Stare giełdowe powiedzenie mówi, że należy kupować akcje kiedy nikt nie interesuje się giełdą i sprzedawać, gdy taksówkarz chwali się swoimi inwestycjami. Według instytutu Gallupa w 1 kwartale 2015 roku 55% dorosłych amerykanów było świadomie zaangażowanych w rynek akcji. Przekonajmy się czy to historycznie dużo czy mało i oszacujmy ile procent dorosłych Polaków świadomie inwestuje na giełdzie.

Tabela 1. Porównanie średniej stopy dywidendy w latach 2012 – 2014 do średniej rentowności obligacji spółek z WIG20.

Obligacje czy dywidendy spółek z WIG20 – sprawdzamy co daje lepsze stopy zwrotu

Jakie stopy zwrotu można osiągnąć inwestując w obligacje prestiżowych spółek z WIG20? Czy warto inwestować na tym rynku? Czy może lepiej kupić największe dywidendowe spółki i czerpać korzyści z corocznych wypłat zysku dla akcjonariuszy? Postanowiliśmy porównać ze sobą stopy wypłacanych dywidend z rentownością obligacji emitowanych przez spółki z WIG20. Wnioski mogą zaskoczyć niejednego inwestora.

Zmienność na rynku Forex -

Analiza statystyczna zmienności na rynku Forex - Analizy Investio

Analiza statystyczna zmienności na rynku Forex pozostaje wciąż szeroko nieporuszanym tematem zarówno przez traderów jak i analityków.

Puls rynku

Puls rynku

{{metaData.getDescription()}}

Risk Tracker: Na czym opiera się RiskTracker?

Na czym opiera się RiskTracker?

Risk Tracker to mechaniczny system transakcyjny wspomagający inwestycje na rynkach finansowych.

Although the Dow Jones industrial average has made significant gains since Americans haven't become much more likely to invest. Currently, of Americans report having money invested in stocks, up slightly from in

W I kwartale 2015 akcje w portfelu posiadało 55% dorosłych amerykanów. Ilu jest inwestorów giełdowych w Polsce?

Stare giełdowe powiedzenie mówi, że należy kupować akcje kiedy nikt nie interesuje się giełdą i sprzedawać, gdy taksówkarz chwali się swoimi inwestycjami. Według instytutu Gallupa w 1 kwartale 2015 roku 55% dorosłych amerykanów było świadomie zaangażowanych w rynek akcji. Przekonajmy się czy to historycznie dużo czy mało i oszacujmy ile procent dorosłych Polaków świadomie inwestuje na giełdzie.

Ilustracja 1: Profil statystycznego, polskiego inwestora giełdowego. Źródło SII, badanie OBI 2014.

W I kwartale 2015 akcje w portfelu posiadało 55% dorosłych amerykanów. Ilu jest inwestorów giełdowych w Polsce?

Stare giełdowe powiedzenie mówi, że należy kupować akcje kiedy nikt nie interesuje się giełdą i sprzedawać, gdy taksówkarz chwali się swoimi inwestycjami. Według instytutu Gallupa w 1 kwartale 2015 roku 55% dorosłych amerykanów było świadomie zaangażowanych w rynek akcji. Przekonajmy się czy to historycznie dużo czy mało i oszacujmy ile procent dorosłych Polaków świadomie inwestuje na giełdzie.