Pinterest
Pekingnese Floki eating ice cream :)))

Pekingnese Floki eating ice cream :)))

My beautiful pekingese Floki....miss him soooo much <3

My beautiful pekingese Floki.miss him soooo much

Dirty Mishka :D samoyed

Dirty Mishka :D samoyed

Mishka with the hat :D

Mishka with the hat :D

Mishka <3 samoyed

Mishka <3 samoyed