Paulina Roszak

Paulina Roszak

" Od wa­riata różni mnie tyl­ko to, że ja nim nie jes­tem. " S.Dali