Konrad Błaszczyk

Konrad Błaszczyk

"Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć"