Baza Narzędzi Dydaktycznych - Eduentuzjaści - IBE

Baza Narzędzi Dydaktycznych - Eduentuzjaści - IBE

Dla uczniów i nauczycieli. Po zarejestrowaniu się znajdziesz tu materiały audiowizualne, które pomogą Ci wkroczyć w świat mediów, filmu, animacji oraz kultury i sztuki. Jest to pierwsza tego typu multimedialna biblioteka edukacyjna w Polsce. Oprócz filmów i nagrań gromadzimy tu także gotowe scenariusze lekcji i ćwiczenia. Możesz z nich korzystać oraz opracowywać i publikować własne. Oglądaj, słuchaj i ucz się! http://www.nina.gov.pl/edukacja/ninateka-edu

Dla uczniów i nauczycieli. Po zarejestrowaniu się znajdziesz tu materiały audiowizualne, które pomogą Ci wkroczyć w świat mediów, filmu, animacji oraz kultury i sztuki. Jest to pierwsza tego typu multimedialna biblioteka edukacyjna w Polsce. Oprócz filmów i nagrań gromadzimy tu także gotowe scenariusze lekcji i ćwiczenia. Możesz z nich korzystać oraz opracowywać i publikować własne. Oglądaj, słuchaj i ucz się! http://www.nina.gov.pl/edukacja/ninateka-edu

Uczę Nowocześnie - Edu Fakty Nauczanie i zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji

Uczę Nowocześnie - Edu Fakty Nauczanie i zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji

Blog Superbelfrów http://www.superbelfrzy.edu.pl/

TIK – sprawdzone sposoby na urozmaicenie lekcji

http://otwartezabytki.pl/

http://otwartezabytki.pl/

Otwarte Zasoby

Otwarte Zasoby

Włącz Polskę- Polska-szkola.pl

Włącz Polskę- Polska-szkola.pl

Open AGH to uruchomione w styczniu 2010 roku pierwsze w Polsce uczelniane repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych rozumianych jako materiały udostępniane swobodnie, za darmo wraz z prawem do ich dalszego wykorzystywania i adaptacji.    W serwisie dostępne są kursy, skrypty, testy, ćwiczenia, prezentacje i symulacje ze 102 obszarów akademickich. http://open.agh.edu.pl/index.php?id=1=1280

Open AGH to uruchomione w styczniu 2010 roku pierwsze w Polsce uczelniane repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych rozumianych jako materiały udostępniane swobodnie, za darmo wraz z prawem do ich dalszego wykorzystywania i adaptacji. W serwisie dostępne są kursy, skrypty, testy, ćwiczenia, prezentacje i symulacje ze 102 obszarów akademickich. http://open.agh.edu.pl/index.php?id=1=1280

Multimedialnie o historii i sztuce

Multimedialnie o historii i sztuce

WebQuest

WebQuest - wszystko o metodzie

http://edukacjamedialna.edu.pl/

http://edukacjamedialna.edu.pl/

Edukacja demokratyczna, wspieramy tworzenie szkół demokratycznych w Polsce

Edukacja demokratyczna, wspieramy tworzenie szkół demokratycznych w Polsce

Konkursy i turnieje - Gablotka Szkolna

Konkursy i turnieje News.

Pinterest
Search