The history of Polish diplomacy - New books 2014 / Historia polskiej dyplomacji - Nowości 2014

Below we present new books on the history of Polish diplomacy #bbltkpism #lbrrpism #diplomacy #dyplomacja
8 Pins33 Followers
Stanisław Patek w dyplomacji i polityce (1914-1939) / Małgorzata Gmurczyk-Wrońska. -- Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk : Wydawnictwo Neriton, 2013.

Stanisław Patek w dyplomacji i polityce (1914-1939) / Małgorzata Gmurczyk-Wrońska. -- Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk : Wydawnictwo Neriton, 2013.

Dyplomacja polska w I wojnie światowej / Janusz Sibora. -- Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2013.

Dyplomacja polska w I wojnie światowej / Janusz Sibora. -- Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2013.

Słownik biograficzny polskiej służby zagranicznej : 1918-1945 = A biographical dictionary of the Polish foreign service. Vol. 5- / przygot. i oprac. Krzysztof Smolana ; [przekł. Summa Linguae S.A.] ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją. -- Warszawa : Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych, cop. 2013.

Słownik biograficzny polskiej służby zagranicznej : 1918-1945 = A biographical dictionary of the Polish foreign service. Vol. 5- / przygot. i oprac. Krzysztof Smolana ; [przekł. Summa Linguae S.A.] ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją. -- Warszawa : Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych, cop. 2013.

Wspomnienia (niekoniecznie) dyplomatyczne : opowiastki z Polski i Rosji / Stanisław Ciosek ; współpr.: Jan Osiecki i Ewa Charitonow. -- Warszawa :  Prószyński Media,  2014.

Wspomnienia (niekoniecznie) dyplomatyczne : opowiastki z Polski i Rosji / Stanisław Ciosek ; współpr.: Jan Osiecki i Ewa Charitonow. -- Warszawa : Prószyński Media, 2014.

Dyplomata : na salonach i w politycznej kuchni / Jerzy M. Nowak. -- Warszawa :  Bellona,  cop. 2014.

Dyplomata : na salonach i w politycznej kuchni / Jerzy M. Nowak. -- Warszawa : Bellona, cop. 2014.

Raporty dyplomatyczne Czesława Miłosza 1945-1950 / oprac. i przypisami opatrzyła Maria Morzycka-Markowska ; posł. napisał Marek Kornat. -- Warszawa :  Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza :  Towarzystwo "Więź",  cop. 2013.

Raporty dyplomatyczne Czesława Miłosza 1945-1950 / oprac. i przypisami opatrzyła Maria Morzycka-Markowska ; posł. napisał Marek Kornat. -- Warszawa : Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza : Towarzystwo "Więź", cop. 2013.

Polskie dokumenty dyplomatyczne 1979 / red. Piotr Długołęcki, Jerzy Kochanowski. -- Warszawa :  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,  2014.

Polskie dokumenty dyplomatyczne 1979 / red. Piotr Długołęcki, Jerzy Kochanowski. -- Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2014.

Ministerstwa spraw zagranicznych wobec wyzwań XXI wieku / red. Aleksandra Kruk ; Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi. -- Łódź : Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, 2013.

Ministerstwa spraw zagranicznych wobec wyzwań XXI wieku / red. Aleksandra Kruk ; Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi. -- Łódź : Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, 2013.

Pinterest
Search