The history of Polish diplomacy - New books 2014 / Historia polskiej dyplomacji - Nowości 2014

Below we present new books on the history of Polish diplomacy #bbltkpism #lbrrpism #diplomacy #dyplomacja
8 Piny33 Obserwujący
Stanisław Patek w dyplomacji i polityce (1914-1939) / Małgorzata Gmurczyk-Wrońska. -- Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk : Wydawnictwo Neriton, 2013.

Stanisław Patek w dyplomacji i polityce (1914-1939) / Małgorzata Gmurczyk-Wrońska. -- Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk : Wydawnictwo Neriton, 2013.

Dyplomacja polska w I wojnie światowej / Janusz Sibora. -- Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2013.

Dyplomacja polska w I wojnie światowej / Janusz Sibora. -- Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2013.

Słownik biograficzny polskiej służby zagranicznej : 1918-1945 = A biographical dictionary of the Polish foreign service. Vol. 5- / przygot. i oprac. Krzysztof Smolana ; [przekł. Summa Linguae S.A.] ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją. -- Warszawa : Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych, cop. 2013.

Słownik biograficzny polskiej służby zagranicznej : 1918-1945 = A biographical dictionary of the Polish foreign service. Vol. 5- / przygot. i oprac. Krzysztof Smolana ; [przekł. Summa Linguae S.A.] ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją. -- Warszawa : Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych, cop. 2013.

Wspomnienia (niekoniecznie) dyplomatyczne : opowiastki z Polski i Rosji / Stanisław Ciosek ; współpr.: Jan Osiecki i Ewa Charitonow. -- Warszawa : Prószyński Media, 2014.

Wspomnienia (niekoniecznie) dyplomatyczne : opowiastki z Polski i Rosji / Stanisław Ciosek ; współpr.: Jan Osiecki i Ewa Charitonow. -- Warszawa : Prószyński Media, 2014.

Dyplomata : na salonach i w politycznej kuchni / Jerzy M. Nowak. -- Warszawa : Bellona, cop. 2014.

Dyplomata : na salonach i w politycznej kuchni / Jerzy M. Nowak. -- Warszawa : Bellona, cop. 2014.

Raporty dyplomatyczne Czesława Miłosza 1945-1950 / oprac. i przypisami opatrzyła Maria Morzycka-Markowska ; posł. napisał Marek Kornat. -- Warszawa : Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza : Towarzystwo "Więź", cop. 2013.

Raporty dyplomatyczne Czesława Miłosza 1945-1950 / oprac. i przypisami opatrzyła Maria Morzycka-Markowska ; posł. napisał Marek Kornat. -- Warszawa : Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza : Towarzystwo "Więź", cop. 2013.

Polskie dokumenty dyplomatyczne 1979 / red. Piotr Długołęcki, Jerzy Kochanowski. -- Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2014.

Polskie dokumenty dyplomatyczne 1979 / red. Piotr Długołęcki, Jerzy Kochanowski. -- Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2014.

Ministerstwa spraw zagranicznych wobec wyzwań XXI wieku / red. Aleksandra Kruk ; Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi. -- Łódź : Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, 2013.

Ministerstwa spraw zagranicznych wobec wyzwań XXI wieku / red. Aleksandra Kruk ; Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi. -- Łódź : Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, 2013.


Więcej pomysłów
Wojsko Polskie w międzynarodowych operacjach pokojowych i stabilizacyjnych : konflikty, spory, bezpieczeństwo / red. nauk. Dariusz S. Kozerawski ; Akademia Obrony Narodowej. -- Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2011.

Wojsko Polskie w międzynarodowych operacjach pokojowych i stabilizacyjnych : konflikty, spory, bezpieczeństwo / red. nauk. Dariusz S. Kozerawski ; Akademia Obrony Narodowej. -- Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2011.

Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO : z perspektywy 15-lecia obecności w strukturach Sojuszu / red. nauk. Tomasz Kośmider ; Akademia Obrony Narodowej. -- Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014.

Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO : z perspektywy 15-lecia obecności w strukturach Sojuszu / red. nauk. Tomasz Kośmider ; Akademia Obrony Narodowej. -- Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014.

Książka "Go global!" Krzysztofa Rybińskiego. Ta książka to zbiór 11 wywiadów i hołd oddany polskiej przedsiębiorczości i jej reprezentantom, którzy - choć zaczynali działalność lokalnie - potrafili myśleć globalnie i patrzeć poza granice naszego kraju. #Rybiński #Onepress #książka #goglobal

Książka "Go global!" Krzysztofa Rybińskiego. Ta książka to zbiór 11 wywiadów i hołd oddany polskiej przedsiębiorczości i jej reprezentantom, którzy - choć zaczynali działalność lokalnie - potrafili myśleć globalnie i patrzeć poza granice naszego kraju. #Rybiński #Onepress #książka #goglobal

Relacje Polska - Kuba : historia i współczesność / red. Katarzyna Dembicz. -- Warszawa : Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.

Relacje Polska - Kuba : historia i współczesność / red. Katarzyna Dembicz. -- Warszawa : Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.

Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej w latach 1989-2009 / Karolina Gawron-Tabor. -- Toruń : Dom Wydawniczy DUET, cop. 2013.

Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej w latach 1989-2009 / Karolina Gawron-Tabor. -- Toruń : Dom Wydawniczy DUET, cop. 2013.

Polskie bezpośrednie inwestycje za granicą : metodologia teorii ugruntowanej / Marta Götz. -- Poznań : Instytut Zachodni, 2014.

Polskie bezpośrednie inwestycje za granicą : metodologia teorii ugruntowanej / Marta Götz. -- Poznań : Instytut Zachodni, 2014.

Europeizacja polskich partii politycznych / Anna Pacześniak. -- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014.

Europeizacja polskich partii politycznych / Anna Pacześniak. -- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014.

Poland and Turkey in Europe : social, economic and political experiences and challenges / ed. by Artur Adamczyk and Przemysław Dubel. -- Warsaw : Centre for Europe, University of Warsaw, 2014.

Poland and Turkey in Europe : social, economic and political experiences and challenges / ed. by Artur Adamczyk and Przemysław Dubel. -- Warsaw : Centre for Europe, University of Warsaw, 2014.

Przyszłość Europy : Polska perspektywa / [ opracowanie przygot. przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ; red. Filip Tereszkiewicz]. -- Warszawa : Kancelaria Prezydenta Rzeyczypospolitej Polskiej, 2014.

Przyszłość Europy : Polska perspektywa / [ opracowanie przygot. przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ; red. Filip Tereszkiewicz]. -- Warszawa : Kancelaria Prezydenta Rzeyczypospolitej Polskiej, 2014.

Eurozone enlargement in times of crisis : challenges for the V4 countries / ed. by Agata Gostyńska [et al.] ; The Polish Institute of International Affairs. -- Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2014.

Eurozone enlargement in times of crisis : challenges for the V4 countries / ed. by Agata Gostyńska [et al.] ; The Polish Institute of International Affairs. -- Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2014.

Pinterest
Szukaj