Poland - New books 2014 / Polska - Nowości 2014

New books on Poland / Nowości dotyczące Polski #Poland #Polska
Nuclear energy in Poland / Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Zuzanna Nowak ; transl. by Zbigniew Szymański ; coop. Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Miłosz Wiatrowski. -- Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2014.

Nuclear energy in Poland / Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Zuzanna Nowak ; transl. by Zbigniew Szymański ; coop. Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Miłosz Wiatrowski. -- Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2014.

Diaspora polska w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej / Krzysztof Żęgota. -- Toruń : Wydawnictwo Mado, 2014.

Diaspora polska w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej / Krzysztof Żęgota. -- Toruń : Wydawnictwo Mado, 2014.

Combat energy for Poland from shale : selected legal and security problems / Krzysztof Jerzy Gruszczyński, Cezary Tomasz Szyjko. -- Warsaw : Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2014.

Combat energy for Poland from shale : selected legal and security problems / Krzysztof Jerzy Gruszczyński, Cezary Tomasz Szyjko. -- Warsaw : Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2014.

Stosunki polsko-holenderskie w Europie pojałtańskiej / Ryszard Żelichowski. -- Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2014.

Stosunki polsko-holenderskie w Europie pojałtańskiej / Ryszard Żelichowski. -- Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2014.

Polityka historyczna w Polsce i Niemczech po roku 1989 : w wystąpieniach publicznych oraz publikacjach polityków polskich i niemieckich / Joanna Andrychowicz-Skrzeba. -- Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014.

Polityka historyczna w Polsce i Niemczech po roku 1989 : w wystąpieniach publicznych oraz publikacjach polityków polskich i niemieckich / Joanna Andrychowicz-Skrzeba. -- Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014.

Decentralizacja władzy publicznej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej : aspekt ustrojowo-politologiczny / Jacek Wojnicki. -- Warszawa : Difin, 2014.

Decentralizacja władzy publicznej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej : aspekt ustrojowo-politologiczny / Jacek Wojnicki. -- Warszawa : Difin, 2014.

Inwestycje Zagraniczne w Polsce : raport roczny / Instytut Koniunktur i Cen handlu Zagranicznego ; redakcja naukowa i koordynacja Barbara Durka, Janusz Chojna. -- Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 1994-.

Inwestycje Zagraniczne w Polsce : raport roczny / Instytut Koniunktur i Cen handlu Zagranicznego ; redakcja naukowa i koordynacja Barbara Durka, Janusz Chojna. -- Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 1994-.

Gospodarka i Handel Zagraniczny Polski w 2013 roku : raport roczny / Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. -- Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2000-.

Gospodarka i Handel Zagraniczny Polski w 2013 roku : raport roczny / Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. -- Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2000-.

Nic o nas bez nas : partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii / pod red. Jacka Kucharczyka. -- Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2013. -- 176 s. ; 24 cm.

Nic o nas bez nas : partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii / pod red. Jacka Kucharczyka. -- Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2013. -- 176 s. ; 24 cm.

System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec / red. nauk. Monika Trojanowska-Strzęboszewska. -- Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2014.

System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec / red. nauk. Monika Trojanowska-Strzęboszewska. -- Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2014.

Pinterest
Szukaj