Poland - New books 2014 / Polska - Nowości 2014
46 Pins
· 34 Followers
New books on Poland / Nowości dotyczące Polski #Poland #Polska
Skok w nowoczesność : polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980 / Adam Leszczyński ; wstęp Zygmunt Bauman. -- Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN : 2013.Wydawnictwo Krytyki Politycznej,

Under Construction Blast Furnace at Magnitogorsk Metallurgical Industrial Complex, Margaret Bourke-White

Promocja polskiej gospodarki za granicą / [red. Marcin Zaborowski, Anna Zielińska-Rakowicz ; aut. Artur Gradziuk et al.]. -- Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2014.

Promocja polskiej gospodarki za granicą / [red. Marcin Zaborowski, Anna Zielińska-Rakowicz ; aut. Artur Gradziuk et al.]. -- Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2014.

Przyszłość Europy : Polska perspektywa / [ opracowanie przygot. przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ; red. Filip Tereszkiewicz]. -- Warszawa : Kancelaria Prezydenta Rzeyczypospolitej Polskiej, 2014.

Przyszłość Europy : Polska perspektywa / [ opracowanie przygot. przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ; red. Filip Tereszkiewicz]. -- Warszawa : Kancelaria Prezydenta Rzeyczypospolitej Polskiej, 2014.

Polish experience in reconciliation : a model for rapprochement in East Asia? / eds.: Justyna Szczudlik-Tatar, Piotr Mejssner ; The Polish Institute of International Affairs. -- Warsaw : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2014.

Polish experience in reconciliation : a model for rapprochement in East Asia? / eds. The Polish Institute of International Affairs.

Ewolucja polityki zagranicznej i obronnej Rzeczypospolitej Polskiej w ramach euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa w latach 1999-2013 / Dariusz Stokwiszewski. -- Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2014.

Ewolucja polityki zagranicznej i obronnej Rzeczypospolitej Polskiej w ramach euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa w latach 1999-2013 / Dariusz Stokwiszewski. -- Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2014.

Europeizacja polskich partii politycznych / Anna Pacześniak. -- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014.

Europeizacja polskich partii politycznych / Anna Pacześniak. -- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014.

Rozszerzenie Unii 2004 : komisarz Verheugen o kulisach historycznej decyzji / Marek Orzechowski, Günter Verheugen. -- Warszawa : Bellona, cop. 2014.

Rozszerzenie Unii 2004 : komisarz Verheugen o kulisach historycznej decyzji / Marek Orzechowski, Günter Verheugen. -- Warszawa : Bellona, cop. 2014.

Nuclear energy in Poland / Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Zuzanna Nowak ; transl. by Zbigniew Szymański ; coop. Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Miłosz Wiatrowski. -- Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2014.

Nuclear energy in Poland / Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Zuzanna Nowak ; transl. by Zbigniew Szymański ; coop. Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Miłosz Wiatrowski. -- Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2014.

Diaspora polska w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej / Krzysztof Żęgota. -- Toruń : Wydawnictwo Mado, 2014.

Diaspora polska w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej / Krzysztof Żęgota. -- Toruń : Wydawnictwo Mado, 2014.

Combat energy for Poland from shale : selected legal and security problems / Krzysztof Jerzy Gruszczyński, Cezary Tomasz Szyjko. -- Warsaw : Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2014.

Combat energy for Poland from shale : selected legal and security problems / Krzysztof Jerzy Gruszczyński, Cezary Tomasz Szyjko. -- Warsaw : Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2014.

Stosunki polsko-holenderskie w Europie pojałtańskiej / Ryszard Żelichowski. -- Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2014.

Stosunki polsko-holenderskie w Europie pojałtańskiej / Ryszard Żelichowski. -- Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2014.

Polityka historyczna w Polsce i Niemczech po roku 1989 : w wystąpieniach publicznych oraz publikacjach polityków polskich i niemieckich / Joanna Andrychowicz-Skrzeba. -- Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014.

Polityka historyczna w Polsce i Niemczech po roku 1989 : w wystąpieniach publicznych oraz publikacjach polityków polskich i niemieckich / Joanna Andrychowicz-Skrzeba. -- Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014.

Decentralizacja władzy publicznej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej : aspekt ustrojowo-politologiczny / Jacek Wojnicki. -- Warszawa : Difin, 2014.

Decentralizacja władzy publicznej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej : aspekt ustrojowo-politologiczny / Jacek Wojnicki. -- Warszawa : Difin, 2014.

Inwestycje Zagraniczne w Polsce : raport roczny / Instytut Koniunktur i Cen handlu Zagranicznego ; redakcja naukowa i koordynacja Barbara Durka, Janusz Chojna. -- Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 1994-.

Inwestycje Zagraniczne w Polsce : raport roczny / Instytut Koniunktur i Cen handlu Zagranicznego ; redakcja naukowa i koordynacja Barbara Durka, Janusz Chojna. -- Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 1994-.

Pinterest
Search